Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Håb for skovene i landdistriktsprogrammet

 
 
31. januar 2007
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Fødevareministeren er ved at åbne for at skovene kan komme med i landdistriktsprogrammet for 2007-2013. Han går nu i tænkeboks med sine embedsmænd og kommer med et udspil i februar. Det er konklusionen efter han mødte Dansk Skovforening i går (tirsdag 30. januar) og var i samråd i morges i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.
 
- Det er helt udramatisk, udtalte ministeren efter samrådet til Ritzau. - Vi har gået programmerne igennem og set på hvilke af dem der er interessante for skovbruget, og der var flere end dem der oprindelig var med, siger Hans Christian Schmidt.
 
Fødevareministeren varsler nu et ændringsforslag til det lovforslag om landdistriktsstøtte som Folketinget behandler i øjeblikket. Det skal godkendes af forligspartierne bag landdistriktsprogrammet, det vil sige Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.
 
 

Skovforeningens reaktion

 
Skovforeningen er glad for den åbning der er kommet i sagen, og vi afventer nu spændt udspillet fra Fødevareministeren. Vi vil holde dampen oppe i den offentlige debat og understrege over for forligspartierne, hvor vigtigt det er at ordet "jordbrug" kommer ind i stedet for "landbrug" i landdistriktsprogrammet.
 
Ordet "jordbrug" er afgørende for at det hele vejen frem til 2013 står klart at også skovbruget kan søge projekter til forbedring af natur, miljø og konkurrenceevne på landet på lige fod med landbruget.
 
 

Politiske reaktioner

 
Under samrådet var det Ole Glahn og Johannes Poulsen (Det Radikale Venstre), Torben Hansen (Socialdemokraterne), Steen Gade (SF) og Per Clausen (Enhedslisten) der pressede på for at få skovene fuldt med i landdistriktsprogrammet på linie med landbruget.
 
Ole Glahn, som også er De Radikales landbrugsordfører, sagde efter samrådet i en pressemeddelelse:
 
- Når skovene summer af liv, så summer livet også i landdistrikterne. Derfor er det glædeligt, at fødevareministeren åbner for, at også skovejerne kan søge støtte via landdistriktsprogrammet til naturprojekter. Skovejerne har hidtil ikke kunnet søge støtten til igangsættelse af projekter, fordi landdistriktsprogrammet kun støtter "landbrug" og ikke "jordbrug". Det er vigtigt, at vi ser på landet som helhed - der både rummer bysamfund, landbrug og skovbrug. Og nu kan vi bedre sikre - gennem diverse naturprojekter - at skovene er et sted, hvor borgerne har lyst til at komme. Det vil også gavne livet i landdistrikterne.
 
 

Naturfredningsforeningens reaktion

Afdelingsleder Thomas Færgeman, Danmarks Naturfredningsforening, udtaler til Ritzau at han glæder sig over fødevareministerens indrømmelser:

- Det handler ikke om at give penge til landmænd for at rejse skov, men om at sikre naturen i de skove, vi allerede har, og få nogle kedelige granplantager lavet om til dejlige bøgeskove til glæde for befolkningen og til glæde for dyr og planter.
 
 

Skovrejsning

 
En selvstændigt punkt debatten har været at landdistriktsprogrammet udelukker støtte til skovrejsning i neutralområderne. Det er områder der hverken er udpeget som ønsket eller uønsket til skovrejsning. Hvis der ikke plantes skov i neutralområderne, er der simpelthen ikke areal nok til Folketingets målsætning om at fordoble skovarealet.
 
Hvis fordoblingen af skoven skal ske, skal der udpeges mange nye skovrejsningsområder. Den udpegning skal i givet fald ske ude i hver enkelt kommune.
 
Det bliver en besværlig og langsommelig proces som Skovforeningen beklager.
 
Fødevareministeren vil ikke ændre dét punkt i landdistriktsprogrammet.
 
 
Tidligere nyheder om landdistriktsprogrammet på denne hjemmeside
 
29. januar 2007
24. januar 2007
Seks organisationers appel: Skovene skal med i landdistriktsprogrammet
 
23. januar 2007
Hyppige spørgsmål om skovene og landdistriktsprogrammet
 
17. januar 2007
Skovene må ikke skabe liv på landet
 
30. november 2006
Usikkerhed om danske skove i EU's landdistriktsprogram
 
10. oktober 2006:
Regeringen enig med sig selv om milliarder til landdistrikterne

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.