Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Foreløbige konklusioner om Skovforeningens samarbejde med Södra

 
14. december 2007
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Dansk Skovforenings bestyrelse mødtes 13. december for at drøfte et videre samarbejde med Södra. Der blev ikke truffet endelige beslutninger, men konkluderet dette:
  • Samarbejdet med Södra er visionært og positivt og skal udvikles jf. den tilbudte aftale.

  • Danske skovejeres medlemskab – som et tilbud – af Södra skal udvikles uden en sammenblanding med Skovforeningens politiske virksomhed.

  • Et medlemskab for danske skovejere bør være individuelt. I en eventuel overgangsperiode kan det ske via et driftsselskab, ejersammenslutning eller lignende.

  • Branchens aktører er villige til at finde yderligere finansiering til Skovforeningens politiske virksomhed. Det forhandler Skovforeningen i nærmeste fremtid med HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne og andre.

  • Skovforeningen kan involvere sig i og eje (andele i) driftsselskaber. 

I forlængelse af disse konklusioner undersøges nu muligheder for at finde en samarbejdsstruktur med Södra med en mere klar opdeling i forhold til Skovforeningens branchepolitiske arbejde og med en samtidig øget finansiering til det branchepolitiske arbejde via HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne.

Undersøgelserne inklusive oplæg til model vil være afsluttet senest den 31. januar 2008.
 
 
Tidligere nyheder om sagen
 
9. november 2007
Spørgsmål og svar om Skovforeningen og Södra
 
11. oktober 2007
Status for Skovforeningens samarbejde med Södra
 
19. juni 2007
Dansk Skovforening og Sydsveriges skovejere drøfter samarbejde
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.