Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 – sammenfatning fra idefasen

 
15. maj 2008
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Foto: Tanja OlsenMiljøministeriet har lavet en sammenfatning fra idefasen, som de på hjemmesiden vandognatur.dk betegner som en succes.
 
Mange bidrag
De har modtaget over 1700 bidrag med forslag, ønsker og ideer til den kommende forvaltning af Natura 2000 områderne. Bidragsyderne spænder lige fra privatpersoner over grønne organisationer og ejerorganisationer til offentlige myndigheder.
 
Bidragene rækker i deres spændevidde fra meget detaljerede projekter på konkrete lokaliteter til forslag af meget overordnet karakter.
 
Skovene benyttede sig af ekstra tidsfrist
Skovene fik på foranledning af Skovforeningen en forlænget tidsfrist for at komme med input, hvilket 13 har valgt at benytte sig af.
 
Hvad sker der med forslagene?
Nogle af de indkomne forslag vil blive behandlet centralt i miljøministeriet, andre vil blive sendt til relevante myndigheder, mens mere konkrete data og oplysninger vil indgå i miljøcentrenes udarbejdelse af planerne eller samles til brug for udarbejdelse af handleplanerne.

En stor gruppe af bidragene har en generel, principiel karakter der har krævet en generel stillingtagen i ministeriet og nogle emner har allerede været rejst som spørgsmål til ministeren. En oversigt over disse emner, samt ministeriets bemærkninger kan ses her.

Det forventes at udkast til planerne sendes i høring d. 22. december i år.
 
Tidligere nyheder om emnet
 
Natura 2000 - Idefasen (4. februar 2008)
 
Natura 2000 - Skovforeningens input til idéfasen (21. december 2007)
 
Natura 2000 - Skovejere får udsættelse af frist i idefase (8. november 2007)
 
Natura 2000 - Data nu tilgængelige (25. september 2007)

Natura 2000 - Skovforeningen ønsker ny tidsfrist (7. september 2007) 

Natura 2000 - Idefasen er skudt igang. (22. juni 2007)

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.