Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningen til møde med Miljøministeren om Grøn Vækst

 
23. marts 2009
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Miljøminister Troels Lund Poulsen afholdt 18. marts et inspirationsmøde om Grøn Vækst, regeringens kommende udspil til en grøn vækstvision. I mødet deltog blandt andet Dansk Landbrug, Kommunernes Landsforening, Naturfredningsforeningen og WWF.
 
Skovforeningen var også inviteret hvilket sig selv er et fremskridt i forhold til udgangspunktet i september 2008 hvor skovene var udeladt af Grøn Vækst.
 
På mødet fremførte Skovforeningen nok en gang den vigtige rolle som skovbruget spiller for mange af de elementer som skal indgå i Grøn Vækst:
  • øget oplagring af kulstof
  • øget anvendelse af biomasse til energiformål
  • sikring af biodiversiteten
  • mere og bedre tilgængelig natur
  • oplevelsesøkonomi med bidrag til fx turisme
Alle organisationerne på mødet støttede at netop skovene og skovejerne spiller en nøglerolle i Danmarks naturbeskyttelse og i danskernes muligheder for at opleve naturen. Derfor bør skovene med i regeringens plan.
 
Ministeren lyttede til synspunkterne og ønskerne til indholdet af Grøn Vækst, men han tilkendegav ikke selv synspunkter. Han takkede for indlæggene og lovede at regeringen vil:

1. Fremlægge Grøn Vækst inden påske.

2. Fastholde normal svartid til lodsejere og andre interessenter i offentlighedsfasen for de kommende natur- og vandplaner. Offentliggørelsen af disse planer er forsinket fordi de afventer regeringens offentliggørelse af Grøn Vækst.
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
18. februar 2009
"Grøn vækst" udskudt endnu engang
 
30. januar 2009 
Brev til Klimakommissionen
 
28. januar 2009
Finansloven i strid med statsministeren
 
15. januar 2009
Brev til statsministeren
 
22. december 2008:
Natura 2000: Høring af Natura 2000 planer og vandplaner udskydes
 
5. november 2008:
Skovrådet blander sig i Regeringens grønne vækstvision
 
19. september 2008:
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.