Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Grøn Vækst glemmer skovene

 
 
30. april 2009
Pressemeddelelse fra Skovrådet
 
 
Formanden for Skovrådet, professor Niels Elers Koch fra Københavns Universitet, konstaterer, at regeringen i sit udspil om Grøn Vækst i stor udstrækning ikke har fulgt op på den meget væsentlige rolle, som skovene og skovbruget kan spille, for at nå flere af de prioriterede mål, der fremgik af kommissoriet for ministerudvalget om Grøn Vækst.

Det gælder f.eks. skovenes og skovbrugets rolle i forbindelse med:

  • et vandmiljø af god kvalitet

  • reduktion af CO2-udledningen (både gennem øget anvendelse af træ til energi og gennem øget oplagring af CO2 i eksisterende skov, i ny skov og i træprodukter)

  • sikring af biodiversiteten

  • mere og bedre tilgængelig natur

  • den danske oplevelsesøkonomi i kraft af sit bidrag til friluftsliv, turisme mv.

  • et grønt teknologilaboratorium, hvor skovbruget i fremtiden kan spille en endnu vigtigere rolle som leverandør af ikke-fossil energi og træ-materialer

  • en forstærket innovation og udvikling af teknologi - herunder miljøteknologi – inden for jordbruget.

- Aldrig før har så mange mennesker haft en så stor efterspørgsel efter så mange forskellige produkter, goder og tjenester fra skovene, udtaler Niels Elers Koch. For at udnytte det store, flersidige potentiale, som skovene og skovbruget rummer, på en bæredygtig måde, og for at undgå alvorlige interessekonflikter, er der derfor behov for at inddrage skovene og skovbruget mere i arbejdet med opfølgningen på Grøn Vækst. Herved vil jordbruget, landskabet, naturen og miljøet også blive betragtet som en helhed.

Skovrådet, der repræsenterer alle interesser i skovene, og som ifølge Skovloven har til opgave at rådgive miljøministeren, bidrager meget gerne til dette arbejde. Problemet må være, at skovene og skovbruget blev glemt i kommissoriet for Grøn Vækst, der fokuserer på landbruget.
 
Skovrådet har derfor med glæde noteret, at miljøministeren den 1. april 2009 har lovet Folketinget at få udarbejdet en såkaldt ”Skovplan”, og at han har erklæret sig parat til at investere mere i privat og statslig skovdrift. Så det kan fortsat nås, at få skovene og skovbruget med i opfølgningen på Grøn Vækst, slutter Niels Elers Koch.
 
 
Fakta om Skovrådet
 
Skovrådet har ifølge Skovloven til opgave at rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove, at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller Skovlovens administration og at følge udviklingen i skovene og Skovlovens administration.
 
 
Skovrådet består bl.a. af medlemmer fra Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.
 
 
Flere nyheder i sagen
 
1. maj  2009
Miljøministeren erkender at Grøn Vækst glemte skovene
 
23. marts 2009
Skovforeningen til møde med Miljøministeren om Grøn Vækst
 
18. februar 2009
"Grøn vækst" udskudt endnu engang
 
30. januar 2009 
Brev til Klimakommissionen
 
28. januar 2009
Finansloven i strid med statsministeren
 
15. januar 2009
Brev til statsministeren
 
22. december 2008:
Natura 2000: Høring af Natura 2000 planer og vandplaner udskydes
 
5. november 2008:
Skovrådet blander sig i Regeringens grønne vækstvision
 
19. september 2008:
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.