Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Lodsejere i nationalparker:

Købt eller solgt ?

 
 
2. november 2009
Niels Reventlow, formand for Dansk Skovforening
 
 
Invitation til debatmøde 23. november kl. 13.00 – 16.00,
Hubertus Kroen, Møllerup Gods, Møllerupvej 22, 8410 Rønde, Mols
 
 
Nationalparkerne ruller nu ud over Danmark med løfter til befolkningen og turisterne om enestående naturværdier og oplevelser. Og med løfter til de berørte lodsejere om frivillighed og nye tilskudsmuligheder.
 
Men grundlæggende er det ikke frivilligt for de berørte lodsejere om de vil ligge indenfor nationalparkens grænser eller ej. Og mange af ejerne er nervøse for udviklingen på længere sigt:
 
Hvad kommer der af indskrænkninger, og hvor meget frivillighed bliver der tilbage? Hvordan bliver lodsejerne hørt og taget alvorligt i de processer der kører nu?
 
Skovforeningen inviterer til debatmøde for at kaste lys på situationen for lodsejere i både eksisterende nationalparker og i parker der end ikke er på tegnebrættet endnu.
 
 
Emner
 
· Fungerer nationalparkloven som lovgiverne havde forudsat, fx når det gælder frivillighed og lokal indflydelse?
Hør en politiker der var med til at lave loven, men som nu mener at forudsætningerne er brudt.
 
· Hvilke erfaringer kan drages af processen bag Nationalpark Mols og andre igangværende nationalparkprocesser?
Hør hvorfor lodsejerne på Mols føler sig snydt.
 
· Hvilke erfaringer har lodsejere gjort om aktivt at sikre egne interesser?
Hør hvordan skovejere på blandt andet Sydfyn forbereder sig på en kommende nationalparkproces.

· Hvordan bør berørte lodsejere forholde sig, både i udpegede nationalparker og i kandidat-områderne?
Hør anbefalingerne fra politikere, Skovforeningen og lodsejerkolleger.
 
 
Der kommer indlæg fra …
 
· Henrik Høegh.
Medlem af Folketinget (V) og dets miljø- og planlægningsudvalg.
 
· Chr. Wedell-Neergaard.
Tidligere medlem af Folketinget (K) og formand for dets miljø- og planlægningsudvalg. Deltog i udarbejdelsen og vedtagelsen af Nationalparkloven. Formand for Nationalparkens Venner, Nationalpark Roskilde-Lejre.
 
· Torben Hansen.
Medlem af Folketinget (S) og dets miljø- og planlægningsudvalg. Deltog i udarbejdelsen og vedtagelsen af Nationalparkloven.
 
· Lodsejere der er berørt af eksisterende eller af mulige nationalparker.
 
· Mødets deltagere i øvrigt. Der bliver rig lejlighed til debat.
 
 
Sted
Hubertus Kroen, Møllerup Gods, Møllerupvej 22, 8410Rønde.

Tid
Mandag 23. november kl. 13.00 – 16.00
 
Forplejning
Der serveres kaffe, brød og frugt til mødet.
 
Pris
Medlemmer af Dansk Skovforening deltager gratis i mødet.
Ikke-medlemmer betaler kr. 100 kontant ved indgangen.
 
Tilmelding
Tilmelding er nødvendig. Send den til info@skovforeningen.dk, fax 3324 0242 eller ring 3324 4266 senest onsdag den 18. november. Medlemmer af Skovforeningen bedes oplyse ejendommens navn eller medlemsnummer.
 
Velkommen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.