Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English
Konkurrencesagen er slut

 

25. november 2009

Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

 

 
Nu er skovbrugets konkurrencesag slut.

 

Skovforeningen, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne og DSHwood (Dansk Skoves Handelskontor) har givet tilsagn til Konkurrencestyrelsen om hvordan vi i fremtiden vil og ikke vil informere om træmarkedet.

 

Konkurrencestyrelsen har accepteret tilsagnet, og Konkurrencerådet har i dag afgjort at tilsagnet imødekommer Rådets betænkeligheder ved informationsudvekslingen i Skovforeningens Handelsudvalg.

 

Vi understreger at skovbruget har ikke begået noget ulovligt. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har tidligere undersøgt sagen og opgivet at rejse tiltale imod Skovforeningen og resten af skovbruget.

 

 
Indhold af skovbrugets tilsagn
 
Tilsagnet indebærer at Skovforeningen og Handelsudvalget ikke kan oplyse om markedsudviklingen i Danmark og udlandet i nær samme grad som tidligere. Deltagerne har forpligtet sig til:
  • At afstå fra drøfte priser, rabatter eller andre væsentlige konkurrencevilkår med hinanden eller andre konkurrenter.

  • At afstå fra at drøfte oplysninger om forventninger til udviklingen på råtræsmarkedet med hinanden eller andre konkurrenter.

  • At afstå fra at indsende oplysninger til Dansk Skovforenings konjunkturbarometer som Dansk Skovforening fremover vil afstå fra at udarbejde og offentliggøre.
Desuden har Skov- og Naturstyrelsen forpligtet sig til fremover at afstå fra at indsende prisoplysninger til Dansk Skovforenings prisstatistik.
 
Alt dette var krav fra Konkurrencestyrelsen. Styrelsen ville ikke forlænge en aftale fra 2002 om hvordan Handelsudvalget kunne informere om træmarkedet for at skabe gennemsigtighed for skovbrugets mange små udbydere af træ overfor de få store opkøbere af træ på industrisiden.

 

 

Konsekvenser af sagen: Ro på området, men ringere konkurrence

 

Skovbruget har afgivet tilsagnet for at få ro på sagen og for ikke at risikere at skulle bruge endnu flere timer og penge på en uproduktiv uenighed med Konkurrencestyrelsen.

 

Men Skovforeningen beklager at særligt de små skovejere ikke længere vil kunne opnå den nødvendige markedsinformation for at skabe en velfungerende konkurrence og en fair prisdannelse på træmarkedet.

 

Vi vil nu analysere om der er muligheder for at afhjælpe denne uheldige situation for Danmarks skovejere og for den frie konkurrence generelt. Vores forslag til fremtidige aktiviteter vil vi drøfte med Konkurrencestyrelsen så vi undgår en gentagelse af de seneste 3 års forløb.

 

 

Paradoksalt: Konkurrencestyrelsen ser sagen som et fremskridt

 

Konkurrencestyrelsen har i sagens anledning udsendt en pressemeddelelse med overskriften ” Bedre konkurrence på markedet for råtræ”. Overskriften er forkert:

 

Med aftalen vil gennemsigtigheden i træmarkedet blive ringere end før denne sag begyndte (januar 2007), og ubalancen vil blive større mellem de mange små udbydere af træ uden chance for at gennemskue markedet overfor de få store opkøbere af træ på industrisiden.

 

 

Dokumentation for  at god konkurrence på træmarkedet forudsætter større åbenhed og information

 

Vigtigheden af gennemsigtighed på træmarkedet er dokumenteret i rapporten Supply chain analyse af den danske nåletræssektor fra Copenhagen Business School (professor Herbert Kotzab og professor Troels Troelsen, 2007).
 
Rapporten konkluderer (1) at effektivitet i træforsyningskæden forudsætter større åbenhed og information om priser og handelsbetingelser og (2) at markedsforholdene fastholder en ikke-optimal dansk træforsyningskæde med for lav indtjening. Konkurrenceloven hæmmer skovejernes muligheder for skabe gennemsigtighed, og det skader specielt de små udbydere af træ, nemlig skovejerne.

 

 

Tidligere nyheder i sagen

 

21. september 2009

Afgørelse i tysk konkurrencesag. Konkurrencemyndighederne i Tyskland godkender salgssamarbejde mellem skovejerne.

 

12. marts 2009

Skovforeningen i dialog med Konkurrencestyrelse

 

4. december 2008
Konkurrencesagen: Politiet opgiver tiltale mod Skovforeningen

 

8. september 2008

Nyt om konkurrencesagen

 

10. oktober 2007

Stadig ingen aktiviteter i Handelsudvalget

 

19. februar 2007

Gennemsigtighed i træmarkedet

 

30. januar 2007

Ransagning af dansk skovbrug

 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.