Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skov- og landskabsforskningen igen ramt af nedskæringer

 
 
9. januar 2010
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Skov & Landskab har udsendt nedenstående pressemeddelelse om at der skæres 10 % i antallet af årsværk. Skovforeningens formand Niels Reventlow udtaler i den anledning:
 
- Dette er en smertelig og ikke-bæredygtig konsekvens af regeringens uforståelige nedprioritering af Danmarks skove. Nu har FN på klimatopmødet understreget skovenes afgørende betydning for klimaet og udviklingen. Nu må den danske regering tage konsekvensen - og tage skovene, skovpolitik og skovforskning alvorligt. Modsigelsen mellem regeringens velmenende ord og manglende handling er ikke til at forstå.
 
 

PRESSEMEDDELELSE

Skov & Landskab, 7 januar 2010

Nedskæringer inden for skov- og landskabsforskningen

 
Skov & Landskab er nødt til at reducere antallet af årsværk med ca. 10 % på grund af svigtende finansiering af skovforskningen og generelle besparelser på Københavns Universitet
 
Skov & Landskab på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har i dag måttet afskedige 10 medarbejdere og har truffet aftale med yderligere 14 om nedsat arbejdstid eller frivillig fratrædelse. Når stillinger nedlagt i 2009 medregnes, indebærer det en samlet reduktion på ca. 25 årsværk, svarende til ca. 10 % af medarbejderstaben på Skov & Landskab.
 
Reduktionen skyldes dels generelle besparelser på Københavns Universitet, der rammer samtlige institutter på LIFE. Dels at flere statslige skovforskningsprogrammer er stoppet eller kraftigt reduceret inden for det seneste år. Hertil kommer, at Skov & Landskab i forvejen har en høj ekstern finansiering på 65-70 % af den samlede omsætning, hvorfor en nedskæring på basismidlerne rammer ekstra hårdt.
 
- Det er den tredje nedskæringsrunde på mellem 10-15 % af medarbejderstaben i løbet af de seneste 8 år, så jeg håber inderligt, at det bliver den sidste, udtaler professor Niels Elers Koch, der er direktør for Skov & Landskab.
 
- De generelle besparelser på Københavns Universitet må vi naturligvis tage vores del af. Men det er bekymrende og uforståeligt, at der skæres på den statslige finansiering af skovforskningen i en tid, hvor skovene er så højt placeret på den internationale politiske dagsorden, fordi der aldrig før har været så mange mennesker, der har ønsket så mange forskellige produkter, goder og tjenester fra skovene – både globalt og i Danmark.
 
- Nu mister den danske skov- og landskabsforskning kompetencer, som det har taget årtier at bygge op. Det er trist for de danske skove og det danske samfund, og det er naturligvis navnlig trist for den enkelte, der bliver afskediget, slutter Niels Elers Koch.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
1. januar 2010
Radio om skovene i klimaerklæringen og i dansk politik

22. december 2009
FN's klimaerklæring bedre Grøn Vækst
 
22. december 2009
Skovrådet: Det haster med en dansk skovpolitik
 
27. november 2009
Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg for at presse på for at Miljøministerens bebudede skovpolitiske udvalg sættes i gang hurtigst muligt.

9. september 2009
Regeringen dropper skovene i finanslovsforslaget, men andre husker. Regeringen fortsætter med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove, herunder ordningen til fremme brugen af træ, verdens mest miljøvenlige råstof. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
1. maj 2009
Miljøministeren erkender at Grøn Vækst glemte skovene. Regeringen har offentliggjort sin strategi Grøn Vækst: Der skrives mange gode ting om de eksisterende skoves værdier, men der er ingen plan for at udvikle disse værdier for fremtiden. Fx er træ, verdens mest miljøvenlige råstof, helt overset i strategien.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.