Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Klimamødet var et gennembrud for skovene

 
 
19. januar 2010
Niels Reventlow / Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Den gode nyhed druknede næsten i den almindelige skuffelse over FN’s klimatopmøde i december. Men for skovene var mødet et politisk gennembrud.
 
Følgende to afsnit om skove var nemlig de mest konkrete og forpligtende afsnit overhovedet i sluterklæringen:
 
§6:
”Vi anerkender den afgørende betydning af at reducere udledning fra skovrydning og skovnedbrydning
og behovet for at forstærke fjernelsen af drivhusgasser med skove og er enige om behovet for skabe positive incitamenter til sådanne initiativer gennem en omgående etablering af en mekanisme, herunder REDD-plus, til at muliggøre mobilisering af finansielle ressourcer fra udviklede lande.”
 
§8
” (…) Det fælles løfte fra de udviklede lande er at skaffe nye og ekstra ressourcer, herunder skovbrug og investeringer gennem internationale institutioner, op til 30 milliarder US dollars for perioden 2010-2012 (…)”

Ord er taknemmelige. Men ord kan også skabe forandringer:

I 2006 åbnede Al Gore millioner af menneskers øjne og måske angst for klimaforandringer med filmen ”en ubekvem sandhed”. Men nu er verden på vej til at erkende at der heldigvis også er en bekvem sandhed, et billigt og attraktivt middel i kampen mod klimaforandringer:

  • Bevar de eksisterende skove og plant flere skove.
  • Dyrk skovene bæredygtigt.
  • Brug træ til energi, til byggeri og alle andre steder hvor træ kan erstatte plast, stål, aluminium, beton, kul, olie og gas.
Når først politikerne er klar over skovenes og træets enorme værdi for klimaet og for verden i det hele taget, vil de hurtigt også se at investeringer i plantningog bæredygtig udnyttelse af skove rigeligt betaler sig: Skov og træ giver langt mere klima og velfærd for pengene end (formentlig) alle andre teknologier.
 
 
 
De enkelte lande skal nu realisere de gode hensigter. Og der er Danmark, overraskende og nedslående, sakket bagud i de seneste 5 år.

Danmark har reelt ingen skovpolitik. Regeringens strategi for ”grøn vækst” udelod skovenes enorme og billige muligheder for at nedbringe CO2-niveauet, øge biodiversiteten, beskytte grundvandetog fremme folkesundhed, friluftsliv og forsyningssikker energi. Fx er træ, verdens mest klima- og miljøvenlige råstof, helt overset i ”grøn vækst”.

Efterfølgende har regeringen nedlagt ordningerne til fremme af produktudvikling i skovbruget og træindustrien, til konsulentbistand i bæredygtig skovdrift, til grønne driftsplaner, til mere løvskov, til udvikling af naturværdier i private skove og til miljøvenlig produktion af juletræer.

Regeringen bebudede i foråret 2009 at ville nedsætte et udvalg til at udvikle en national skovplan. Udvalget er endnu ikke nedsat.

Men nu har FN mindet os alle om at også Danmark har hårdt brug for en skovpolitik til gavn for klimaet.

Og vi tilføjer: Også til gavn for produktionen, biodiversiteten, rent vand, folkesundheden, friluftslivet og sikker energiforsyning. Skovene kan det hele.
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
1. januar 2010
Radio om skovene i klimaerklæringen og i dansk politik
22. december 2009
FN's klimaerklæring bedre Grøn Vækst
 
22. december 2009
Skovrådet: Det haster med en dansk skovpolitik
 
27. november 2009
Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg for at presse på for at Miljøministerens bebudede skovpolitiske udvalg sættes i gang hurtigst muligt.
 
9. september 2009
Regeringen dropper skovene i finanslovsforslaget, men andre husker. Regeringen fortsætter med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove, herunder ordningen til fremme brugen af træ, verdens mest miljøvenlige råstof. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
1. maj 2009
Miljøministeren erkender at Grøn Vækst glemte skovene. Regeringen har offentliggjort sin strategi Grøn Vækst: Der skrives mange gode ting om de eksisterende skoves værdier, men der er ingen plan for at udvikle disse værdier for fremtiden. Fx er træ, verdens mest miljøvenlige råstof, helt overset i strategien.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.