Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Hvordan finder jeg vand- og naturplanerne for mit område?

 
2. marts 2010
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Selvom den høringsfase der finder sted for vand- og naturplanerne i øjeblikket, kun er en teknisk forhøring, er det muligt for alle at se udkastet til planerne allerede nu.
 
Vi har ventet længe på planerne og derfor er der mange som er spændte på hvad der står for lige deres område.
 
Det har dog vist sig at flere har svært ved at finde planerne for deres område og Skovforeningen har derfor lavet denne lille link-guide til hvordan du finder vand- og naturplanerne:
 
 
Natura 2000 planerne
 
For hvert Natura 2000 område er der lavet en samlet plan for de lysåbne naturtyper og skovnaturtyperne.
  • Hvis du helt generelt ønsker at vide noget om hvad formålet med planerne er så gå til siden: Natura 2000-planer
  • Hvis du vil finde den eller de planer som berører din ejendom og du kender nummeret på området, kan du finde den på listen her
  • Hvis du ikke kender nummeret på området findes også en liste hvor de er fordelt efter kommune: Hvilke planer hører til hvilke kommuner?
 
Vandplanerne
 
Danmark er delt op i 4 vanddistrikter og 23 hovedvandoplande. For hvert hovedvandopland er der lavet en plan.
  • Hvis du ønsker at vide noget generelt om vandplanlægningen så gå til siden: Vandplaner
  • Hvis du vil finde planen for dit område skal du ind på siden: Se vandplaner her kan du enten klikke på kortet eller gå ind via listen. Her vil du se et resume af vandplanen og få mulighed for at hente den i sin fulde længde.
 
Tidligere nyheder om emnet
 
23. februar 2010
Natura 2000- og vandplaner endeligt lagt frem (leder i Skoven 01/10)
 
25. januar 2010
Møde med miljøministeren om Natura 2000- og vandplaner
 
14. januar 2010
Vand- og naturplaner sendt i fohøring
 
22. december 2008
Natura 2000 - Høring af natura 2000-planer og vandplaner udskydes
 
15. maj 2008 
Natura 2000 - sammenfatning fra idefasen
 
4. februar 2008 
Natura 2000 - Idefasen
 
21. december 2007
Natura 2000 - Skovforenings input til idéfasen
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.