Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Brænderøg er bedre end rygtet

 
15. marts 2010
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
Medierne bringer jævnligt forfærdende historier om hvor mange hundrede danskere der dør hvert år af røgen fra brændeovne. Eller om at brændeovne i et normalt parcelhuskvarter forurener lige så slemt med sundhedsskadelige partikler som trafikken på H. C. Andersens Boulevard i myldretiden i Københavns centrum.

Historierne kører også i dette forår, og med dem følger politiske krav om miljøafgifter på brændeovne, på brænde eller partikelfiltre i alle skorstene.

Selv om brænde er vedvarende og CO2-neutral energi.

Heldigvis er de uhyggelige historier vildt overdrevne.

Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser kommer kun 2-4 % af de fine partikler der forurener luften i Danmark fra brændeovne. 80 % af partikelforureningen kommer hertil fra udlandet.

Og svensk forskning påviste i 2009 at 80 % af de indåndede partikler fra brænderøg forlader kroppen igen og ikke efterlader risiko for sygdom.Partikler fra fx bilers udstødning optages i langt større grad: Kun 34 % forlader kroppen igen.

Forklaringen er at partiklerne fra træfyring indeholder salte som suger fugt. Det får partiklerne til at vokse, og det nedsætter risikoen for at partiklerne sætter sig fast i lunger og luftveje. Partikler fra bilers udstødning er mindre og optager ikke lige så meget fugt.

Det har også betydning at de mange små partikler i bilers udstødning tilsammen har en 3 gange større overflade end partiklerne i brænderøg. De kemiske reaktioner sker nemlig på overfladen, og derfor er bilers udstødning mere reaktiv end brænderøg.

Der er stadig al mulig grund til at informere brændeovnsejere om korrekt fyring – brug tørt træ, rent træ og hold en høj temperatur i ovnen. Gode råd om fyring, tørring og indkøb af brænde finder man fx på www.skovforeningen.dk.

Måske burde de gode fyringsråd trykkes i millionoplag til uddeling overalt hvor der handles brænde og brændeovne.

Langt de fleste af Danmarks 600.000 brændeovnsejere fyrer dog allerede korrekt.

Danmarks Miljøundersøgelser har konstateret at det er et lille mindretal af brændeovnsejerne der udsender langt det meste og værste forurening. Det sker ofte ved ulovlig fyring, fx med affald. Disse få mennesker er virkelig til skade for naboernes helbred, men det er næppe et problem der kan løses med politiske indgreb overfor brændefyring generelt.

Tilbage står at brændeproducenterne, altså skovenes ejere og ansatte, kan sove godt om natten. Deres produkt slår ikke folk ihjel.
 
Og Folketinget har ingen grund til at gribe ind overfor brændefyring.
 
 

Læs mere om brændefyring

 
Listen over skove der sælger brænde til private
Se listen over brændesælgere og hent relevant information om brænde, hvordan du tørrer det, brænder det af og måler brændestakken op.
 
Brænde og varme - skoven har det
Informationerne om håndtering brænde stod tidligere i en folder. Vi har her sat strøm til folderen Brænde og varme - skoven har det så den nu også findes i elektronisk form.
 
Mest brænde for pengene
En husstand der bruger 2000 liter olie på et år, kan spare mere end 10.000 kr hvert år ved selv at sanke brændet i skoven. Også brænde leveret til døren sparer tusinder af kroner. Se hvordan du regner ud hvor du får mest brænde for pengene.

Brænde kan forbedre Danmarks CO2-regnskab
Der står en brændeovn i godt 500.000 danske hjem. Den spreder hygge og giver billig varme, men er også et vigtigt redskab når Danmark skal leve op til kravene i EU-kommissionens klimaplan, påpeger forskere fra Skov & Landskab.

 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.