Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovrådets formand: Regeringen har opgivet skoven

 
 
3. maj 2010
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Her er en kronik der er værd at læse:
 
"Regeringen har opgivet skoven" (Jyllandsposten 26. april 2010) af Niels Elers Koch, formand for Skovrådet og direktør for Skov& Landskab, Københavns Universitet.
 
I kronikken peger Skovrådets formand dels på de danske skoves store og billige muligheder for at...
  • nedbringe CO2-niveauet ved at producere træ
  • øge biodiversiteten
  • beskytte grundvandet
  • skabe arbejdspladser og attraktive levevilkår på landet
  • fremme folkesundheden
  • fremme friluftsliv og turisme
  • levere forsyningssikker, vedvarende energi.
...og dels på den danske regerings uforståelige negligering af disse muligheder.
 
"Regeringens fravalg af skov og træ i miljøpolitikken er irrationel, både økonomisk og miljømæssigt" skriver Koch og slutter med opfordringen "Afviklingen af Danmarks skovpolitik må stoppe. Udviklingen må begynde nu."
 
 

Hele Skovrådet står bag kronikken

 
Skovrådet skal ifølge Skovloven rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål. Skovrådet består blandt andet af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer , HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Træindustrier, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet og fra de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.
 
Skovrådets medlemmer, herunder Skovforeningen, har alle været involveret i udarbejdelsen af kronikken og der er fuld enighed om dens budskab og kritik af regeringens manglende skovpolitik.
 
Regeringen har ikke reageret på kritikken - hvilket ligger i tråd med regeringens indsats på skovområdet i de seneste år.
 
 

Tidligere nyheder om Skovrådet

 
1. januar 2010
Radio om skovene i klimaerklæringen og i dansk politik
DRs Orientering på P1 har fulgt op på Skovforeningens udmelding om at FNs klimaerklæring er bedre end den danske regerings Grøn Vækst når det gælder skovene. Hør interview med bl.a. Skovrådets formand professor Niels Elers Koch.
 
22.december 2009
Skovrådet: Det haster med en dansk Skovplan
I anledning af klimatopmødet og en tilhørende international skovkonference har Skovrådet udsendt en pressemeddelse som påpeger at det haster med at følge op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille i fremtiden.
 
13. juli 2009
 
11. december 2008
Genoplivning af Finanslovens skovordninger?
 
5. november 2008:
Skovrådet blander sig i Regeringens grønne vækstvision
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.