Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Fremgangen fortsætter for træindustrien

 
12. december 2006
Mikkel Holmstrup, Sekretær for Danske Skoves Handelsudvalg
 
Omsætningen i den danske træindustri fortsætter med at stige
 
Omsætningen i træindustrien er steget med 1.000.000.000 kroner på fire år. Dette er udtryk for en styrkelse af økonomien i den hjemlige industri, som i sidste ende bør gavne skovejerne, der efter to stormfald i 1999 og 2005 har tabt mange penge ved kollapset i råtræmarkedet.
Omsætningstallene dækker savværker, producenter af krydsfiner og limtræ, producenter af bygningstømmer og snedkeriartikler, producenter af træemballage samt producenter af andre trævarer (korkartikler mv.). Møbelindustriens omsætning er ikke inkluderet i tallene.
 

+ 200 millioner i 3. kvartal af 2006
 
Alene i 3. kvartal steg omsætningen 200 mio. kroner. Det er den høje byggeaktivitet og de stigende priser på byggevarer, paller mv., som er den bagvedliggende forklaring på denne tendens. På figuren nedenfor ses udviklingen i omsætningstallene.
 
Konsolideringen af den danske savværksbranche har medvirket til at det nu går støt fremad for industrien.
 
 
 
 
Begrænset effekt for skovejerne - derfor stiger eksporten
 
Prisen for friskskovet grantømmer er først nu, næsten to år efter stormen i januar 2005, kommet op over før-storm pris-niveauet - priserne på nåletræet fra skoven er dog stadig under niveauet før stormen i december 1999. Fremgangen i den danske savværksbranche har altså ikke for alvor smittet af på skovejerne. Som et resultat heraf er eksporten af dansk nåletræ til Tyskland stigende, fordi priserne på råtræet her ligger et godt stykke over niveauet i Danmark. En del skovejere vælger således at sælge træet til en eksportør, for de tyske savværker betaler gode priser for det danske træ.
 
 
 Kilde: Danmarks Statistik
 
Stor prisforskel på råtræet mellem Danmark og Tyskland 
 
Danske Skoves Handelsudvalg konkluderede på sidste møde, at danske nåletræsavværker fortsat betaler ca. 200 kr/m3 mindre for gran end savværker i Nordtyskland på trods af stærkt stigende færdigvarepriser. Prisen på råtræet (nåletræ af gran) er dermed omtrent 70% højere i Nordtyskland, og derfor flyder træet til udlandet.
 
 
Yderligere information
 
Læs konklusionen fra sidste møde i Danske Skoves Handelsudvalg
 
Prisen på savværksvarer på vej mod historisk rekord
 
Læs om den stærke økonomiske fremgang for savværker, trælasthandlere og byggemarkeder
 
Flere nyheder om råtræmarkedet
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.