Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English
Seks organisationers appel:
Skovene skal med i landdistriktsprogrammet
 
24. januar 2007
 
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
WWF Verdensnaturfonden
HedeDanmark
Skovdyrkerforeningerne
Dansk Skovforening
 
 
- appellerer til Regeringen om at inddrage skovene på lige fod med landbruget i sit program for udvikling af landdistrikterne.
 
Regeringen vil bruge 6 milliarder kr. på den ”største satsning på landdistrikter i Danmarks historie”. Halvdelen er betalt af EU, halvdelen af danske skatteydere.
 
80 % af pengene skal gå til forbedring af jordbrugets konkurrenceevne (”akse 1”) og til forbedring af miljø og landskab (”akse 2”). Men i Danmark skal skovene holdes ude fra denne satsning.

 
Det er komplet meningsløst at holde skovene ude:
  • Det er i strid med EU's intentioner med landdistriktsprogrammet at holde skovene ude.

  • Det er i strid med programmets erklærede målsætning om stærkere konkurrencekraft i skovsektoren at holde skovene ude.

  • Det er i strid med al logik hvis man vil skabe liv og udvikling på landet uden at bruge skovenes enorme værdier og muligheder: Skønhed, stilhed, sundhed, friluftsliv, turisme, arbejdspladser, træ (verdens mest miljøvenlige råstof ), biologisk mangfoldighed og miljøbeskyttelse.

  • Det er spild af ressourcer og mangel på helhedssyn at holde Danmarks skove ude af landdistriktsprogrammet.
 
Hvad skal der til?
 
Danmarks skove skal fuldt med i landdistriktsprogrammet, sådan som det er beregnet til fra EU's side: Skovbruget bør kunne søge midler til akse 1 (land- og skovbrugets konkurrenceevne) og akse 2 (miljø og landskab) på lige fod med landbruget.
 
Vi, de undertegnede organisationer, appellerer derfor til Regeringen og Folketinget om konsekvent at skrive ”jordbrug” i stedet for ”landbrug” i landdistriktsprogrammet og i sin kommende lov om udvikling af landdistrikterne.
 
Så er problemet løst.
 
 
Yderligere oplysninger
 
Dansk Skovforening: Jan Søndergaard, 4020 0597
Danmarks Naturfredningsforening: Thomas Færgemann, 3917 4044
Friluftsrådet, Anker Madsen, 3328 0420
HedeDanmark, Michael Glud, 4011 7600
Skovdyrkerforeningerne: Per Hilbert, 4098 4266
WWF Verdensnaturfonden: Kim Carstensen, 3524 7860
 
 
Tidligere nyheder om landdistriktsprogrammet på denne hjemmeside
 
23. januar 2007
Hyppige spørgsmål om skovene og landdistriktsprogrammet
 
17. januar 2007
Skovene må ikke skabe liv på landet
 
30. november 2006
Usikkerhed om danske skove i EU's landdistriktsprogram
 
10. oktober 2006:
Regeringen enig med sig selv om milliarder til landdistrikterne
 
 
Andre link
 
Direktoratet for FødevareErhvervs løbende orientering om landdistriktsprogrammet
 
EU-kommissionens orientering om landdistriktsprogrammet 2007-2013
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.