Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Typograf-situationen primo juni 2007:

 
11. juni 2007
Hans Peter Ravn, Skov & Landskab KU 
 
Stor spredning på flyvningen i april-maj giver stor spredning Typograf gangsystemer. Foto: Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU
på tidspunktet for fremkomst af den ny generation. Angrebne stående træer kan lokaliseres nu og med fordel fjernes inden for den næste måned.

Flyvningen af typograf har været væsentlig mere langvarig og omfattende i maj, end det var forventet. Billerne fra de køligste steder i skoven fløj i de varme dage i begyndelsen og i slutningen af maj. Især var der en kraftig flyveaktivitet de sidste, varme dage af maj og noget mindre i den første uge af juni. De typografer, der flyver lige nu, er forældrebiller, der er trukket ud af det først anlagte gangsystem og nu søger at anlægge et søsterkuld.

For de først anlagte gangsystemer midt i april har perioder med mere normale temperaturer i maj betydet en lille opbremsning af udviklingen. En gennemgang af flere jyske og sjællandske skovdistrikter i de første seks dage af juni viste,                 Figur 1
at kun de allerførste biller af den ny generation vil være klar til Typograf pupper. Foto: Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU
udflyvning fra midten af juni. På grund af den meget store
spredning på etableringstidspunktet vil der også være en meget stor spredning på fremkomsten af den ny generation. Hovedparten af populationen er i øjeblikket larver (figur 1 og 2) og vil først komme ud som voksne biller fra en gang i løbet af juli (afhængig af temperaturen).
 
Hvor man har fjernet fangtræ og angrebne stammer og træer siden april, har man reduceret populationen væsentligt. Det vurderes, at træernes modstandsevne var relativt god (på grund af god vandforsyning). Selv om der er en del eksempler på angreb på stående træer, ville omfanget have været væsentligt større, hvis træerne havde været tørkestressede i foråret. 
 
 
Anbefaling
Hele populationen af barkbiller befinder sig nu i stående                          figur 2  
eller liggende træer, så det anbefales stadig – i det omfang Træbund inden regn. Foto: Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU
det er muligt – at lokalisere og fjerne angrebne træer.
Lige nu er det meget nemt og hurtigt at lokalisere angrebne
træer, smuldet afslører billernes aktivitet - (se figur 3 og 4).
Der er derfor en gunstig lejlighed til få et overblik over hvor mange angrebne træer der er, hvor de befinder sig og - hvis sommerferien ikke kommer i vejen - at få dem ud af skoven. Hvis det af logistiske årsager ikke er muligt at fjerne de angrebne træer, kan et alternativ være udlægning af fangtræer (evt. stående fangtræ med feromon) til opfangning af den ny generation. Denne generations flyvning forventes at toppe i løbet af juli måned. Fristen for udtransport af dette fangtræ, og i øvrigt også sommerangrebne træer, vil antagelig være primo september – før udtræk til overvintring begynder. Der vil blive udsendt orientering om situationen.
 
 
Tidligere nyheder om emnet
                                                                                                    Figur 3
1. maj 2007Skovbund. Foto: Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU
Hvad angriber typografen IKKE? 
 
25. april 2007
Typografens flyvning startede 13.-16. april
 
13. april 2007                                                                                                                      
Typograferne flyver nu
 
3. april 2007
Typografsituationen primo april 2007
 
3. april 2007
Grønt lys for feromoner efter påske - forhåbentlig
 
Møde og ekskursion den 30. marts:                                                               
Hvordan bekæmper jeg barkbillerne?                                                      Figur 4
 
31. januar 2007
Typograf-situationen ved udgangen af januar 2007: Forbered evt. indsats!
 
24. august 2006
Typograf-situationen august 2006: Se på randene
                                                                                                                         
27 juni 2006
Typograf situationen juni 2006
 
11. maj 2006
Typografernes flyvning startede 4. maj
 
2. maj 2006
OBS! Baggrundsartikel med alt om billernes biologi samt forebyggelse og bekæmpelse af angreb:
Effektiv håndtering af typograf-problemet
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.