Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 - Idéfasen skudt i gang

- din mulighed for at påvirke processen
 
22. juni 2007
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
I dag går Natura 2000-planlægningen ind i næste fase – Idéfasen.

Hvis din ejendom ligger i et Natura 2000-område, er det nu og i de næste 6 måneder at du kan give dit indspil til den naturplanlægning, der skal ske på din ejendom. Denne proces gennemføres for samtlige Natura 2000-områder.

Idéfasen gennemføres af Miljøstyrelsens 7 miljøcentre. Der er tilknyttet hjemmesiden www.vandognatur.dk hvor du kan indsende dine ideer og forslag.

Miljøcentrene efterlyser specielt svar på 4 spørgsmål hos alle borgere, organisationer og andre interessenter:

  1. Har I forslag til projekter eller aktiviteter som kan forbedre vand- og naturområderne?
  2. Kender I til påvirkninger af vandområderne eller trusler mod naturområderne?
  3. Hvad mener I er vigtigst at sikre og forbedre?
  4. Hvor kunne det være vanskeligt at opfylde miljømålene for vandområderne, selv om der gøres en stor indsats?

En foreløbig beskrivelse og trusselsvurdering af alle områderne kan findes på www.vandognatur.dk i de såkaldte basisanalyser. Basisanalyserne indeholder også den kortlægning som Skov- og Naturstyrelsen og amterne har gennemført i de sidste par år.

Skovforeningen anbefaler at ejere med ejendomme i et Natura 2000-område læser basisanalysen grundigt igennem og derefter overvejer sit indspil.

Skovforeningen tilbyder også i denne fase gratis rådgivning til alle ejere af fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områder.

Ring til os på 33 24 42 66 og sig at det drejer sig om Natura 2000.

Du kan også læse mere her på vores hjemmeside.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.