Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Jagtetik 

JagtetikHvad er god jagt?


Offentligheden bedømmer jagt ud fra den måde, som jagtens aktører opfører sig på. Alle, som er involverede i jagt, må agere som gode ambassadører for jagten.Derfor bør alle jægere altid være opmærksom på følgende forhold:
  • sikkerhed, jagt- og vildtforvaltningsregler og god opførsel er af afgørende betydning
  • respekter vildtet
  • vær ikke grådig
Blandt jægere har der altid eksisteret et sæt ”uskrevne regler” for hvordan god og forsvarlig jagt skal udøves. I jagtloven refereres der til de jagtetiske regler uden at dette nærmere er defineret i loven. I 2004 blev disse jagtetiske regler nedskrevet og udgivet i et samarbejde mellem Vildtforvaltningsrådet, Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen. Reglerne blev revideret i 2012.
 
Formålet med reglerne er at sikre, at der findes et sæt "autoriserede" retningslinier, der angiver, på hvilken måde jagt skal udøves, for at den er i overensstemmelse med god jagtmoral.
 
Ønsker du at leje jagt?
Skovforeningen har en samlet en liste over skovejere der udlejer jagt.
 
 

Specifikke etiske regler

 
Der findes mange forskellige jagtformer i Danmark og indimellem har der vist sig et behov for at lave mere specifikke etiske regler for forskellige vildtforvaltningsformer.
 
 

Ænder fasaner og agerhøns

Skovforeningen har i samarbejde med Dansk Landbrug og Danmarks Jægerforbund udviklet nogle interne retningslinier for opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner. Retningslinierne er bl.a. indarbejdet i en pjece udgivet af Herregårdsjægerne – Retningslinier for opdræt og udsætninger af fasaner.
 
 

Hjortevildt

Forvaltningen af hjortevildtet – specielt kronvildtet - har i gennem en længere periode været drøftet indgående blandt involverede partnere. I 2004 vedtog Vildtforvaltningsrådet ”De etiske regler for kronvildtjagt”. Samtidig blev de regionale kronvildtgrupper nedsat med det formål at markedsføre de etiske regler for kronvildtjagt og arbejde for at reglerne bliver efterlevet.
 
Kronvildtgrupperne blev i 2007 efter anbefaling fra Vildtforvaltningsrådet udvidet til også at omfatte forvaltning af dåvildtet og grupperne blev omdøbt til ”Hjortevildtgrupperne”. Naturstyrelsen har udgivet en folderen ”Kronvildt i Danmark”, som beskriver gruppernes arbejde og forvaltningen af kronvildt.
 
 

Nedlagt vildt

Også efter den egentlige jagthandling, hvor dyret nedlægges, er det vigtigt at vildtet behandles forsvarligt og korrekt i forhold til gældende lovgivning, men også ud fra god etik. Danmarks Jægerforbund, Dansk Landbrug, Dansk Skovforening, Danske Godser og Herregårde samt Danske Herregårdsjægere - har formuleret et sæt retningslinier for behandling af nedlagt vildt.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.