Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Bestyrelsen

 
 
Skovforeningens bestyrelse er nedsat i henhold til vedtægternes § 7. Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af foreningen og repræsenterer foreningen udadtil.
 
I bestyrelsen sidder:
 
Formand
Niels Iuel Reventlow
Ejer af Hverringe skove
Medlem af forretningsudvalget

Download pressebillede
Hverringevej 206
5300 Kerteminde
Telefon 6332 3130
nir@hverringe.dk
Næstformand
Niels Otto Lundstedt
Godsforvalter på Dønnerup Gods
Medlem af forretningsudvalget
Dønnerupvej 18
4450 Jyderup
Telefon 5925 8542
Mobil 5136 7540
nol@doennerup.dk
Peter Arnold Busck
Ejer af Rye Nørskov
Medlem af forretningsudvalget
Tinghusvej 4
8680 Ry
Telefon 8689 1622
pab@rye-noerskov.dk
Lars Skou Gleerup. Formand for Skovdyrkerforeningerne.
Lars Skou Gleerup
Formand for Skovdyrkerforeningerne.
Ejer af Stensgaard.
Rodelundvej 13
Gl. Rye
8680 Ry
Telefon 6173 4678
stensgaarden@gmail.com
Michael Glud
Michael Glud
Skovbrugschef i HedeDanmark
 
Klostermarken 12
8800 Viborg
Telefon 8728 1000
Jørgen Kappel Hansen
Jørgen Kappel Hansen
Ejer af Shangri La skoven
 

Starup Hedevej 21
6100 Haderslev
Telefon: 2120 2031
kappel007@hotmail.com
Ditlev Berner
Ditlev Berner
Ejer af Holstenshuus
Slotsallen 9
5600 Faaborg
Telefon 6261 0311
Mobil 2255 2150
 
Jens Kristian Poulsen
Direktør i Stiftelsen Sorø Akademi
 
 
Søgade 17A,
boks 37
4180 Sorø
Telefon 5782 0135
jkp@stiftsor.dk
 
Bo Jellesmark Thorsen
Bo Jellesmark Thorsen
Professor
Afdelingen for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning,
Skov & Landskab, Københavns Universitet

Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Telefon 3533 1700
Mobil 2013 8345
bjt@life.ku.dk
Jørgen Westergaard
Jørgen Westergaard
Repræsentant for Danske Juletræer.
Ejer af Kjellerup Plantage.

Nørredigevej 79
9440 Aabybro
Telefon 9727 7414
Mobil 4057 7414
wpfarm@mail.tele.dk

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.