Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovens Dag i Kerteminde KommunePostkort fra Stig Bille Brahe & Lau U. Larson
 
Skovens Dag på Rønningesøgård i Kerteminde Kommune blev afviklet med 20 deltagere, og bestod af et arrangement fra kl. 10.00-12.30 med introduktion ved hjælp af et stort skovkort samt Grøn Driftsplan. En guidet tur i skoven med ejer og skovfoged Lau U. Larson fra Skovdyrkerforeningen, indeholdt en række punkter med omtale af træarter, træartsvalg, nøglebiotoper, klima, CO2 (den rene vare) og udpegning af dyre-, fugle- og plantearter i skoven. Til slut en redegørelse for landskabstyper og klimaperioder og den følgende udvikling i skovtyper i perspektiv (det sidste mest på opfordring af de fremmødte).

Alle aldersgrupper var repræsenteret og mange spørgsmål blev stillet og besvaret (efter bedste evne).

Planlægningen bestod af omdeling af Skovforeningens plakater, der blev ophængt på rådhus, lægehus, bibliotek, børnehave og skole primo april. En meddelelse til lokalavisen gav en (gratis) avisomtale ca. 1. maj. Arrangementet var desuden anmeldt og optaget på Naturnet ca. 1. april.

Vi er meget godt tilfredse med forløbet og ikke mindst Skovforeningens materiale og støtte.
 
 

Læs postkort fra Skovens Dag 2010

Læs mere om Skovens Dag.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.