Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovens Dag i Karrebækstorp Skov


 
Postkort fra Inge Almer Nielsen
 
Vi inviterede til voksenskovtur, under overskriften "Hvad tænker skovejeren på, når hun går tur?" I oplægget på naturnettet kan man læse, hvad jeg og mine to voksne børn går og tænker på, når vi går tur.
 
Der dukkede 48 gæster op, de fleste pensionister, og alle gæster var vel gående. Det var også nødvendigt, idet vi skulle ind over terrænet. Det var sjovt og spændende for gæsterne at komme rundt i skoven på steder, hvor de ikke kommer, når de selv går tur, og heller ikke skal komme. Jeg startede i øvrigt arrangementet med at vise gæsterne vores skovkort, forklare, hvad kortets forskellige farver betyder, samt udpege dagens rute.
 
Gæsterne gav udtryk for, at det var interessant at høre om vore overvejelser vedr. skovens drift, f.eks.: Hvad skal der plantes og hvorfor netop denne træart, hvornår skal der plantes og bliver der sprøjtet. Jeg fortalte også om jagten, og det var tydeligt at fornemme, at gæsterne var glade for at høre, at forholdet til vores jagtkonsortium er godt. Jeg berettede om brændesalget, som har været fint, men jeg gør ikke reklame. Det skal være en hyggetur for gæsterne.
 
Turen varede lidt over to timer, og vi havde lagt et forfriskningsdepot ud, bestående af småkager og postevand. Gæsterne var meget glade for hele arrangementet og takkede bagefter mange gange for turen.
 
Pengemæssigt koster dette arrangement således ikke ret meget, men tidsmæssigt er det krævende. Der skal skrives en ordentlig og fængende tekst til nettet og til plakaterne, og herefter skal disse omdeles. Artiklerne til lokalbladene har vi på det nærmeste selv skrevet, og det tager også tid. Ruten skal planlægges, den skal prøvegås, og jeg skal gennemtænke, hvad jeg vil sige, og hvor i skoven jeg vil sige det.
 
Der er ingen ansatte i skoven. Der er kun mig selv og så mine to voksne børn, der venligst bruger deres fritid til at være med til at stable dette arrangement på benene. Vi får megen goodwill ud af Skovens Dag, men vi synes unægtelig, at det er et meget stort og tidskrævende projekt for os.
 
Hvor er Skovforeningen i hele denne sag? Jeg holder selv to landsdækkende aviser, og jeg fandt ingen artikler i disse om det landsdækkende skovarrangement. Det er da besynderligt, at Skovforeningen ikke lader sin stemme høre ved Skovens Dag, når Skovforeningen netop gerne vil gøre samfundet opmærksom på skovenes store samfundsmæssige betydning.
 


Svar til Inge Almer Nielsen:

Jeg er enig med dig i, at det ville være dejligt med artikler i de landsdækkende aviser. Det er blot et ressourcekrævende arbejde, som vi desværre ikke har mulighed for.
 
Skovforeningen har valgt at bruge ressourcerne på at koordinere dagen, vejlede arrangørerne i det fornødne omfang og udarbejde materialet til dagen (hæfte og plakater) samt markedsføring via skovensdag.dk, vores hjemmeside og Skoven både før og efter Skovens Dag. Og så sender både vi og Skov- og Naturstyrelsen pressemeddelelser ud i dagene op til. Det plejer at give notits-omtaler i mange aviser.
 
Alle Skovens Dag arrangementerne giver i sig selv meget lokal presseomtale både før og efter – takket være jeres gode arrangementer og de kræfter I lægger i arbejdet. Det er vi meget opmærksomme på og glade for.
 
Håber det svarer på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Eva Skytte

Dansk Skovforening
 
 
 

Billeder fra Skovens Dag 2010 i Karrebækstorp Skov

 
Fotograf: Inge Almer Nielsen
 
Skovens Dag i Karrebækstorp Skov
 
Skovens Dag i Karrebækstorp Skov
 
Skovens Dag i Karrebækstorp Skov
 
Skovens Dag i Karrebækstorp Skov
 
 

Læs postkort fra Skovens Dag 2010

Læs mere om Skovens Dag.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.