Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Træ til energi

 
 
Danmark kommer til at satse hårdt på træ til klimavenlig energi.
 
Regeringens klimakommission konkluderede i 2010 at Danmark bør satse massivt på biomasse for at få en fossilfri energiforsyning i 2050. Biomasse dækker over mange forskellige naturressourcer, og det næste store spørgsmål bliver hvordan og hvornår satsningen bør ske.
 
 

Træ er måske den mest lovende af alle biomasseressourcer

  • Træ produceres i skove med alle de ekstra værdier det giver samfundet (beskæftigelse i landdistrikterne, naturværdier, friluftsliv)
  • Træ produceres i Danmark praktisk talt uden gødning og pesticider.
  • Træ har bedre egenskaber som brændsel end andre biomasseafgrøder.
  • Der er rigeligt med træ i de danske skove. Produktionen af energitræ kan fordobles i løbet af få år og flerdobles på længere sigt.
Der er ingen tvivl om at træ kommer til at spille en enorm og positiv rolle i Danmarks energiforsyning. Spørgsmålet er hvor hurtigt politikerne tager konsekvensen og sætter den nødvendige udvikling i gang.
 
 

Der er brug for en stribe initiativer

  • Planlægning af fremtidens plantning og skovdyrkning så træproduktionen øges jævnt og bæredygtigt.
  • Forskning.
  • Rådgivning til skovejere.
  • Opbygning af logistik.
  • Udvikling af teknologi, fx maskiner til flisning af førstegangstyndinger i løv.
  • Ligestilling af vilkårene for at producere og levere biomasse, uanset om den er dyrket på mark eller i skov. I øjeblikket får landbrugets biomasse, fx energipil, konkurrencefordele overfor skovenes træ. Forskelsbehandling giver ikke samfundet nok for skattepengene.
 

Det samlede skovbrug vil levere varen

 
Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne samarbejder med skovbrugets forskere.
 
Dels for at holde politikerne fast på deres del af opgaven: At sætte udviklingen af samfundets brug af energitræ i gang. Der er brug for en politisk handlingsplan.
 
Dels for at for at holde skovbruget klar til sin opgave: At levere alt det energitræ på et bæredygtigt grundlag som samfundet forhåbentlig meget snart begynder at efterspørge.
 
 

Nyheder om træ til energi

 
Skovforeningen har skrevet en række nyheder om Træ til energi. Find nyhederne ved at lave en søgning efter ”Træ til energi” eller ”Træ til energi 2014” eller lignende søgninger.
 
 

Orientering til medlemmerne om afregning af energitræ

Læs også den udførlige forklaring af hvordan energitræ afregnes til leverandørerne (artiklen er forbeholdt Skovforeningens medlemmer).
 
 

Tema om brænde

 
Læs også de mange artikler om brændesalg, tørrring og fyring med brænde.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.