Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ideer til aktiviteter for Skovens Dag arrangementerDenne liste er udarbejdet på baggrund af aktiviteterne for tidligere Skovens Dag arrangementer. Brug den som inspiration til kommende arrangementer.
 
 

Guidede ture, emner

 • Skovens pasning
 • Skoven som arbejdsplads
 • Dyrkning af nåle- og løvtræer
 • Hvordan ny skov bliver til (selvforyngel-se/plantning, renafdrift/skærmforyngelse)
 • Skovens økonomi
 • Skovens produkter
 • Skovens flora og fauna
 • Hvad må du bruge skoven til
 • Hvad må du samle i skoven
 • Juletræer og pyntegrønt
 • Anvendelse af kemikalier i skoven sammenlig-net med landbruget
 • Naturhensyn
 • Naturvenlig skovdrift
 • Naturskov
 • Vildt, vildtpleje og jagt
 • Klitter, klitplantager
 • Skovsøer/vand i skoven
 • Bevarelse af kulturmin-der/fortidsminder/værdifulde naturområder
 • Svampe til gavn og til skade
 • Svampe til at spise (kun specialister)
 • Dyrehold i skoven (får og svin)
 • Lyng kontra skov
 • Skovsundhed
 • Træer i landskabet - solitærtræer og bevoks-ninger
 • Skovrejsning
 • Skov til rekreation
 • Skov og grundvand
 
 

Se på skovbrug

 • Demonstration af skovningsmaskiner
 • Manuel skovning
 • Topkapning
 • Kratrydning
 • Udtynding af skovens træer
 • Pasning af nyplantninger
 • Grantræer, dyrkning og brug
 • Plantning
 • Rensning
 • Brænde og brændesankning
 • Opskæring
 • Udslæbning
 • Skovarbejdernes sikkerhedsudstyr
 • Opmåling af træ
 • Demonstration af værktøj
 • Flishugning
 • Klipning af pyntegrønt (fra lift)
 • Træfældning
 
 

Fremvisning af

 • Skovningsmaskiner i aktion
 • Skovens produkter
 • Opmåling af brænde (kasserummeter, stablet brænde, 2 m stykker)
 • Maskincentraler
 • Planteskoler
 • Naturskoler
 

Centralt mødested

 
Mange deltagere har erfaret, at der er en god idé med et centralt mødested, hvis der er flere aktivi-teter. Her kan være:
 • udgangspunkt for ture
 • informationstelt
 • udstilling
 • uddeling af kort, foldere, program el.lign.
 • bålplads, grillplads
 • salg af øl, vand, mad.
Omkring mødestedet ligger aktiviteterne. Der kan være en rute, som starter og slutte ved mødeste-det. Langs ruten kan der evt. være forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan også være placeret, så man skal gå fra mødestedet til aktiviteterne og tilbage igen for at komme til næste sted.
 
 

Aktiviteter på Skovens Dag

 • Fældning med håndsav
 • Brændeflækning
 • Kan du kende træerne?
 • Skydning med slangebøsse
 • Jagtprøve
 • Konkurrence: gæt træarter ud fra veddet og gæt veddets anvendelse
 • Pod en stamme med østershatte
 • Træklatring
 • Ridning
 • "Gå selv"-ture: skattejagt, kend træerne
 • Tipskupon: Prøv din naturviden
 • Savning med langsav
 • Masteklatring
 • Fremstilling af urte/kryddersnaps
 


Aktiviteter specielt for børn

 • Plant et træ
 • Fældning (udrensning)
 • Snobrød
 • Sansesti (med bind for øjnene skal børnene finde vej ved at lugte, føle, høre og smage).
 • Effekterne kan være dyreskind, træprodukter, skovsyre, ramsløg osv.)
 • Skattejagt
 • Konkurrence: kender du skovens dyr
 • Se på dyr fra et vandhul
 • Lav mad af vilde planter
 • Tømme muse- og insektfælder som er udsat dagen før
 • Snit i træ(biler, brummere, fløjter, fuglekasser, spil, blyanter)
 • TræsvævebaneSe på noget andet end skov

 • Gravning af løvfrødam
 • Rydning af mose
 • Naturgenopretningsprojekter
 • Skovens dyr
 • Naturpleje
 • Gravning af grøfter
 • Kunstner skærer træ
 • Jagtaktiviteter (brækning af vildt, sweiss, jagt-hund, demonstration af våben)
 • Heder, opståen og pleje
 • Ridning, jagt, orienteringsløb
 • Kulturminder (gravhøje, historiske steder)
 • Fuglestemmer
 • Jagthornsblæsning
 • Tørvegravning
 • Landbrug
 • Politihunde i aktion
 

Man kan med succes inddrage skovens brugere og interessenter i arrangementet

 • Skovkonsulenter
 • Jægere (jagtsti, demonstration af opbrækning af vildt, jagtprøve). Kontakt evt. Jægerforbun-dets naturvejleder som gerne hjælper.
 • Sweiss-hundefører
 • Naturvejledere
 • Lokal Agenda 21 eller Grøn Guide
 • Spejdere
 • Slædehundekørere
 • Ornitologer
 • Rideheste
 • Lokal rideskole
 • Militær
 • Hjemmeværn
 • Jagthundetræning
 • Politi med hunde
 • Mountainbikes
 • Skovbørnehaver
 • Orienteringsløb
 • Lystfiskere
 • Lokal skoventreprenør
 • Museumsfolk
 • Natur og Ungdom
 • Lokal naturinteresserede
 • Skov og Landskab
 
 

Salg af mad og drikke

 • Øl og vand
 • Grilllet rådyr, grillet lam
 • Salat og flutes
 • Frugt
 • Is
 • Pølser
 • Kaffe og "skovsnegle"
Mad og drikke kan sælges af folk udefra, fx den lokale slagter eller spejdere. Man kan også opfordre gæsterne til at medbringe madpakker på Skovens Dag.
 


Salg af andet

 • Vildt
 • Brænde
 • Gevirer
 


Andet udstyr til Skovens Dag

 • Borde, bænke
 • Affaldsstativer
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.