Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Eksempler på Skovens Dag i private skove


Ikke to Skovens Dag-arrangementer er ens. Der er uoverskueligt mange muligheder for at fylde sit arrangement ud, så det kan være en god ide at finde inspiration i andres erfaringer – og derefter sammensætte sit eget arrangement. Her er eksempler på hvad forskellige private skove tidligere har gjort:
 
 

Lindholt 1999


Skovejer Lars Holst-Frederiksen allierede sig med skovfoged Per Bundgaard og skovarbejder Jan Jørgensen fra Skovdyrkerforeningen Nordlige Sjælland. De havde planlagt en 3 km vandretur hvor der bl.a. blev fortalt om skovens drift. Turen gik forbi de islandske heste som på forsøgsbasis er ansat til at renholde en nordmannsgranbevoksning. Højdepunktet var da Jan Jørgensen fældede en 30 meter høj bøg efter Lars Holst-Frederiksen havde udlovet en blodbøg til den der kunne gætte træets højde. Efter arrangementet spiste gæsterne deres medbragte madpakker.
 
 

Rosenholm 1999

 
Ved Rosenholm havde kommunens grønne guide Jan Kjær Madsen og naturvejleder John Simoni lånt skoven i dagens anledning. De havde arrangeret en 6 km lang vandretur. Jan Kjær Madsen har et godt kendskab til skovdrift og brugte Skovens Dag til at slå et slag for træ som et bæredygtigt og miljøvenligt råstof. Efter turen kunne børnene køre tilbage til parkeringspladsen i hestevogn. Den lokale rideklub stillede sig gratis til rådighed. Ved parkeringspladsen havde spejderne lavet bål, og der var mulighed for at deltage i det arbejdende træværksted.
 
 

Løvenholm 1999

 
Løvenholm skovdistrikt holdt åbent hus. Der var udlagt en rute som de besøgende selv fulgte. Undervejs var bemandede stop bl.a. med demonstration af hvordan ny skov bliver til, skovning og udslæbning af douglasgran og klipning af pyntegrønt fra lift. På et af punkterne var den lokale entreprenør i gang med at maskinskove gran. Området skulle alligevel fældes og en del af aftalen med entreprenøren var at han skulle arbejde på Skovens Dag. Skovrider Claus Hefting stod parat for at fortælle om arbejdet, salg af brænde og besvare spørgsmål. Et andet sted på ruten viste Skovskolens rullende afdeling topkapning.
 
 

Skjoldenæsholm 2003

 
På en to kilometer lang rute gennem skoven var der information og aktiviteter for hele familien. Skovfoged Poul Norup havde fået flere lokale folk og foreninger til at vise, hvad de bruger skoven til. Gæsterne kunne fiske med lystfiskerforeningen, finde rådsvampe på træerne med Forskningscentret for Skov & Landskab, ride med rideklubben, bage snobrød og snitte køkkenrulleholdere med spejderne, se på frø og så sit eget træ i jiffypotte med skovfogden, gå på jagt efter dyrespor med naturvejlederen, se et stort træ blive fældet af skovarbejderen og se politihundene i aktion.
 
 

Engestofte og Søholt godser 2004

 
De to godser i den østlige ende af Maribo Søndersø blev et halvt år tidligere overtaget af Frederik Lüttichau, som førte an på en vandretur på godt to timer. Han fortalte bl.a. om hvordan elleskoven ud mod søen snart ville blive udlagt til urørt skov. Skoven vil ændre karakter og måske se mere rodet ud. Skovfoged Jesper Madsen fortalte om skovens drift og om frilægning af bronzealderhøje. Konsulent Hans Henrik Jørgensen, som rådgiver flere amter i spørgsmål om fugleliv, fortalte om områdets mange fugle, herunder havørnen som er blevet tiltrukket af de store søer med mange fisk, småøer, fred og ro, og ellebevoksninger. Forsamlingen sluttede ved Skelsnæs Pavillionen. Borde og bænke blev sat udenfor, og gæsterne spiste deres medbragte madpakker. Tenoren Bo Kristian Jensen fra Operaakademiet og guitarist Christian Odd underholdt under frokosten med forårssange.
 
 

Bruno Hansen Snedkerier 2005

 
De sidste mange år har godsejer August Bech, Valbygaard skov inviteret på skovvandring til Skovens Dag. Dette år havde han valgt at gribe det lidt utraditionelt an – et indendørs arrangement i samarbejde med Bruno Hansen omkring et virksomhedsbesøg på Snedkervirksomheden i Slagelse. Omkring 80 mennesker mødte op til en rundvisning i produktionen. Selvom det var lørdag var både maskiner og håndværkere i gang, for at give gæster indblik i, hvad der bl.a. sker med træet efter det forlader skoven.
 
 

Skovbrugsmagasinet 2005

 
Den unikke samling af skovbrugsredskaber i skovbrugsmagasinet på Corselitze var åbnet for offentligheden. Magasinet blev stiftet i 1988 og oprettet i den gamle hestestald som tilhører det Classenske Fideicommis. Ca. 200 mennesker benyttede lejligheden til at se de mange redskaber fra forrige århundrede skifte og til i dag. Magasinet har to åbent hus arrangementer og er ellers åbent året rundt for selskaber, efter forudgående aftale.
 
 

Steensgaard gods 2006

 
De besøgende blev præsenteret for en bred vifte af information om brænde og varme.
Medarbejderne viste professionel fældning af træer og brændekløvning og skoventreprenørerne 'Svanninge Skovservice' og 'Brdr. Højrup' demonstrerer moderne skovmaskiner - bl.a. grenknusning og maskinskovning.  Svendborg Pejse & Brændeovne demonstrerede Morsø-brændeovne. Der var information om brændesalg, selvskovning og fyring med træ. Og for de konkurrence-lystne var der en gættekonkurrence om træarternes brændværdi, hvor man kunne vinde en portion færdigoparbejdet pejsebrænde.
Godsforvalter Kristian Gernow gennemførte to guidede ture, om skoven som arbejdsplads, som levested for dyr og planter og som rekreativt område. Deltagerne kunne gå tur i den nyudsprungne bøgeskov, høre fuglene synge og iagttage hjortevildtet. Desuden kunne de købe Steensgaard Jersey-pølser fra grill, samt øl og vand.
 
 

Brødlandshus Skovbrug 2006

 
Ejer Werner Davidsen havde inviteret til vandretur med emnerne skovens træer og dyrkning af sprøjtefrie juletræer, brændeproduktion, savning, kløvning og oparbejdning af brænde. De 92 deltagere kunne desuden prøve kræfter med flitsbue- og luftbøsseskydning og se demonstration af brug af motorsav og buskrydder.
 
 
Se også siden Postkort fra Skovens Dag 2010 hvor du kan læse om afholdte Skovens Dag arrangementer og derigennem finde inspiration til dit eget Skovens Dag arrangement.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.