Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovens Dag 2011 i Kærehave Skov

 
Postkort fra Søren Fodgaard
 
 

Anlæg af nye søer og enge


Kærehave Skov ligger lige op ad et villakvarter i Ringsted og er byens eneste rigtige bynære skov. 30 var mødt op for at høre om skovejer Søren Paludans planer for skoven, både pensionister og børnefamilier. Søren Paludan har ejet skoven siden 2005.

Skoven benyttes flittigt af motionister og børn – der er 7 børnehaver i gåafstand fra skoven, men Søren Paludan ser gerne der kommer flere. Aftaler med kommunen sikrer at børnene har ret til at benytte skoven.

Der startes nu et demonstrationsprojekt i samarbejde med Ringsted Kommune og Skovforeningen, og med støtte fra Nordea-Fonden, Naturstyrelsen og LAG. Der skal bl.a. laves kurser for det personale der tager sig af børnehaver, skolebørn, svage ældre og handicappede, så de kan bruge skoven optimalt sammen med børnene og de handicappede.

Det er tanken at de lokale lærere skal bruge skoven til udeskole. Der er lavet et bålhus ved parkeringspladsen, og Søren Paludan har planer om at lave to ”skovbaser” mere.

Skoven forynges i høj grad naturligt, og der er en meget tæt opvækst af løvtræ mange steder. For at folk kan opleve skoven skal der derfor laves flere stier, der bliver lavet lysninger og engarealer, og der udgraves vandhuller.

En af engene skal nu tilsås med en blanding af 26 urter for at skabe en blomstereng der kan minde om fortidens overdrev. Og der er planer om at lave en fitness-bane.

Tiltagene er til gavn for skovgæster, men er også til fordel for den anden del af forretningsgrundlaget, nemlig anvendelsen til jagt. Søren Paludan understregede at skoven både kan yde træproduktion og være til glæde for borgerne.

En væsentlig indtægt fra skoven er salg af juletræer som dyrkes på landbrugsarealer lige øst og vest for skoven. Hvert år op til jul sælges juletræer til byens borgere.

På skovturen hørte deltagerne om alle disse tiltag, men der blev også tid til at fortælle om asketoptørren, om plantning og skovning af træer, om de stadigt ringere priser på træ og at der bliver færre og færre mennesker som arbejder i skoven.
 
 

Læs postkort fra Skovens Dag 2011

Læs mere om Skovens Dag.


 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.