Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Godkendte haglpatroner til jagt i skoven

 
19. november 2007
Morten Thorøe, Dansk Skovforening
 
 
Danske Træindustrier og Dansk Skovforening har i efteråret godkendt følgende patroner til jagt i skov:
 • Eley Bismuth Forest
 • Gamebore Pure Gold Tungsten Matrix Impact
 • Gamebore Impact Tungsten Matrix
 • Kent Impact Tungsten Matrix
 • New Scandic Woodshot 2000
 • Danshot – Good for wood
 • Gamebore Tinshot
 • Leader Bismuth
 • Venatum Bismuth
 • Kent Tinshot
 • Purdey Bismuth Forest
Haglene er testet

Haglpatronerne er afprøvet for skadelige virkninger i træindustrien og er fundet egnet til jagt i skovområder.

Haglpatronerne skal kunne identificeres entydigt af hensyn til køberne og en eventuel kontrol ved afholdelse af jagt. Der findes p.t. ingen andre haglpatronfabrikater, der opfylder vores krav.

Krav til patronerne
 
Dansk Skovforening har sammen med Danske Træindustrier opstillet disse krav for at haglpatroner må anvendes til jagt i skovene:
 • haglene må ikke skade træindustriens skærende værktøjer.
 • haglene må ikke misfarve veddet.

Man enedes om disse krav fordi skovene ikke kan levere træ til visse dele af industrien hvis træet indeholder hagl som ikke opfylder disse betingelser.

Testkriterierne siger ikke noget om en patrons miljøpåvirkninger, giftighed, egnethed til jagt eller lignende.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.