Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Indkøbspolitik for træ

 
14. april 2008
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Status for arbejdet med indkøbspolitiken for træ
Miljøminister Troels Lund Poulsen udsendte d 28. februar et statusnotat for arbejdet med den danske indkøbspolitik for træ hvori han har besluttet, at kriterierne for lovligt og bæredygtigt træ skal drøftes i en bredere kreds og blandt andet inddrage input fra udenlandske interessenter.
 
Kriterierne var i høring i maj måned sidste år. En høring der resulterede i en lang række input fra interessenter fra hele verden. Specielt 2 emneområder var der forskellige synspunkter på - inddragelse af sociale kriterier og konvertering af skovarealer.
 
 
Workshop om offentlig indkøb af træ
Det er baggrunden for at Skov- og Naturstyrelsen sidste uge holdt en workshop om offentlig indkøb af lovligt og bæredygtigt produceret træ for en bred skare af interessenter med hovedvægten på de to emneområder. Se programmet og præsentationerne kan ses på styrelsens hjemmeside.
 
I forbindelse med ministerens statusnotat har Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet en midlertidig vejledning om indkøb af træ til de offentlige indkøbere. Her anbefaler styrelsen offentlige indkøbere at acceptere PEFC og FSC mærket som garanti for bæredygtigt træ. Vejledningen gælder frem til 1. april 2009.
 
 
Miljøorganisationer forlader styregruppe for indkøb af træ
Udmeldingen fra ministeren fik d. 2. april WWF, Nepenthes og IWGIA til at forlade den styregruppe, der gennem en længere årrække har arbejdet med indkøbspolitikken, i protest. Miljøorganisationerne finder at processen går for langsomt, samtidig med at de ikke finder at PEFC ordningen ikke er garant for bæredygtighed. De mener at ordningen ikke tager tilstrækkeligt hensyn til indfødte folks rettigheder og ikke har strenge krav til konvertering af skov til anden anvendelse. Netop de to emner der har været uenighed om i høringen af udkastet til danske kriterier for bedømmelse af certificeringsordninger og som var på hoved emnerne til diskussion på sidste uges workshop.
 
 
Skovforeningen bakker op om ministerens beslutning
Sammen med Dansk Træforening og Træets arbejdsgiverforening har Skovforeningen henvendt sig til ministeren, hvor vi tilkendegiver at vi bakker op om hans beslutninger og fortsat støtter arbejdet med den offentlige indkøbspolitik. Læs brevet her
 
 
Se tidligere nyheder om emnet:
 
Miljøministerens udkast til kriterier for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ (27. april 2007)
 
PEFC fortsat anerkendt som garant for lovlighed og bæredygtighed i UK (19. december 2006)
 
Offentlig indkøb af træ - midlertidige retninglinier (23. oktober 2006)
 
Forslag om forbud mod handel med illegalt træ (14. marts 2006)
 
Miljøministerens nye plan for offentlig indkøb af træ (6. februar 2006)
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.