Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Rekordhugst i de danske skove

 
 
19. september 2008
Ulrik Knaack Nielsen og Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
I 2007 blev hugget 2,57 millioner m3 træ i Danmarks skove. Det viser den nye hugstopgørelse fra Danmarks Statistik.
 
Hugsten i 2007 satte ny rekord for et normalt år, det vil sige et år uden store stormfald. Hugsten er hele 9% større end den hidtidige rekord fra 2006 på 2,36 millioner m3.
 
Selv om hugsten er rekordstor, er den stadig kun halvt så stor som skovenes tilvækst. Der er altså basis for at udnytte endnu mere af de danske skoves træ i fremtiden - til gavn for klimaet og Danmarks CO2-regnskab.
 
 
hugsten_i_Danmark_1985_-_2007_dansk_skovforening
Figur 1. Hugsten i de danske skove 1985 - 2007.
 
 
Bag rekordtallet gemmer sig interessante detaljer:
  • Det er en rekordstor produktion af gavntræ fra nåleskovene til videre forarbejdning i træindustrien (1,30 millioner m3) der har trukket hugsten op. (se figur 2)
  • Produktionen af brænde og andet træ til energi er, overraskende, faldet i forhold til 2006: 1,11 millioner m3 blev hugget i 2007 mod 1,16 millioner m3 året inden. Det står i modsætning til Regeringens politik om at fremme brugen af træ til energi som den CO2-neutrale og vedvarende energikilde træ er. Skovene står for 1/3 af hele Danmarks produktion af vedvarende energi, og det er mere end sol, vind og jordvarme tilsammen, ifølge Energistyrelsens energistatistik.
  • Hugsten er stadig langt mindre end de danske skoves biologiske tilvækst som Skov&Landskab, Københavns Universitet, har beregnet til cirka 5 millioner m3 træ om året. Så der kommer stadig mere og mere træ i Danmarks skove hvert år.
 
andel_gavntræ_dansk_skovforening
Figur 2. Fordelingen af hugsten 2007 på træprodukter. "Gavntræ" omfatter alt træ der ikke brændes, det vil sige træ til fx tømmer, spånplader og papir.
 
 
Dansk Skovforening glæder sig over det høje aktivitetsniveau i skovbruget med at levere træ til træindustrien, men må samtidig gøre opmærksom på det yderligere potentiale for at udnytte skovenes ressourcer, både i form af gavntræ og træ til energiformål.
 
Vi opfordrer derfor Regeringen til at tage yderligere initiativer der kan fremme Danmarks udnyttelse af skovenes CO2-neutrale energitræ. Det vil gavne klimaet og Danmarks CO2-regnskab.
 
Septembernummeret af Skovforeningens tidsskrift ”Skoven” bringer denne uddybning af tallene bag skovenes hugst i 2007.
 
 
Tidligere nyheder om emnet
 
12. oktober 2007
Stor hugst i skovene i 2006
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.