Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Fortsat krav om en godkendelsesordning for skovpatroner

26. november 2008
Ulrik Knaack Nielsen, Dansk Skovforening

Skovforeningen har i den seneste tid modtaget en række henvendelser vedr. godkendelsesordningen for haglpatroner til jagt i skov, hvis berettigelse der igen stilles spørgsmålstegn ved. Henvendelserne er kommet i forbindelse med opstarten af jagtsæsonen og baserer sig i stor grad på diskussioner i jægerkredse.

Argumenterne baserer sig primært på en kortsigtet økonomisk vægtning af, hvad det koster jægerne at benytte de noget dyrere haglpatroner fra godkendelsesordningen, set i forhold til tabet for skovejerne ved at miste den for tiden meget lille handel med finértræ. Der har dog også været argumenter fremme om, at nogle af de i ordningen godkendte haglpatroner, forårsager unødigt svære skader på kødet hos det nedlagte vildt.

Skovforeningen er både interesseret i at beskytte skovejernes interesser og muligheder for handel med træ i fremtiden, at jægerne ikke pålægges unødige omkostninger, samt at det vildt som bliver nedlagt i de danske skove ikke lider unødig skade og samtidig kan tjene som føde for jægerne efterfølgende.

Vi har derfor forhørt os hos Danske Træindustrier, som vi administrerer ordningen sammen med, for at få åbnet op for en diskussion af godkendelsesordningen. Træindustriens svar er: ”Vi beklager skovenes ekstraudgift til hagl, men af hensyn til vore eksportmarkeder og de mere og mere sårbare maskiner til oparbejdning i industrien, må vi fastholde det, vi allerede i fællesskab har besluttet”.

Dansk Skovforening anbefaler derfor uændret, at der til jagt i skov udelukkende anvendes hagl, som er acceptable for træindustrien mht. hårdhed og misfarvningspåvirkning. Vi vil derfor fortsætte godkendelsesordningen og oplysningsarbejdet omkring ordningen, så skovejere og jægere får information om hvilke hagltyper, træindustrien kan acceptere.


Tidligere nyheder om samme emne

Godkendte haglpatroner til jagt i skov (19. november 2007)
 
Ny halgtype godkendt til skovjagt (24. oktober 2006)
 
Skyd kun med godkendte skovhagl (5. oktober 2006)
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.