Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Konkurrencesagen: Politiet opgiver tiltale mod Skovforeningen

 
4. december 2008
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Konkurrencesagen der begyndte i januar 2007 ser ud til at være slut. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet skrev 1. december 2008 til Skovforeningen:
 
 
"Jeg har i dag i medfør af retsplejelovens § 721, stk.1, nr. 2, besluttet at opgive påtale mod Dansk Skovforening for overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 2 nr. 1, jf. stk. 3, ved i perioden fra januar 2002 til januar 2007 at have ladet deltagerne i Handelsudvalget indgå aftaler om samordning af priser på råtræ, hvilket havde til formål eller til følge at bregrænse konkurrencen.
 
Begrundelsen for afgørelsen er, at videre forfølgning ikke kan ventes at føre til, at Dansk Skovforening findes skyldig til straf."
 
 
Konkurrencestyrelsen kan vælge at lade Konkurrencerådet vurdere aktiviteterne i Danske Skoves Handelsudvalg i forhold til konkurrenceloven. Det vil dog efter politiets opgivelse af sagen ikke kunne medføre straf til Skovforeningen eller nogen andre medlemmer af Handelsudvalget.
 
Det vigtige for Skovforeningen er at tiltalen er frafaldet. Vi vil nu, efter 2 års pause, indkalde til møde i Handelsudvalget for at skabe gennemsigtighed i træmarkedet med henblik på at sikre fri og effektiv konkurrence.
 
Vigtigheden af gennemsigtighed på træmarkedet er dokumenteret i rapporten Supply chain analyse af den danske nåletræssektor fra Copenhagen Business School (professor Herbert Kotzab og professor Troels Troelsen, 2007). Rapporten konkluderer (1) at effektivitet i træforsyningskæden forudsætter større åbenhed og information om priser og handelsbetingelser og (2) at markedsforholdene fastholder en ikke-optimal dansk træforsyningskæde med for lav indtjening. Konkurrenceloven hæmmer skovejernes muligheder for skabe gennemsigtighed, og det skader specielt de små udbydere af træ, nemlig skovejerne.
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
8. september 2008
Nyt om konkurrencesagen
 
10. oktober 2007
Stadig ingen aktiviteter i Handelsudvalget
 
19. februar 2007
Gennemsigtighed i træmarkedet
 
30. januar 2007
Ransagning af dansk skovbrug
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.