Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Södrasamarbejdet stadig under udvikling

 
 
9. januar 2009
Jens Risom, bestyrelsesformand for Skovejernes Udviklingsselskab amba (SEUS)
 
 
I oktober 2008 blev Skovejernes Udviklingsselskab amba, SEUS, officielt stiftet med det formål at tilbyde danske skovejere et medlemskab af Södra. SEUS repræsenteres i Södras forvaltningsråd på linie med 31 sydsvenske skovbrugsområder.
 
SEUS har en bestyrelse bestående af fire personer, og formand for bestyrelsen er godsforvalter Jens Risom.
 
Danske skovejere får mulighed for at sælge træ på samme vilkår som Södras svenske medlemmer og herunder blive medejere af Södras træindustrier. Det er første gang Södra inviterer ikke-svenske skovejere ind som medejere og råtræ-leverandører på medlemsvilkår.
 
I praksis vil Södra først og fremmest tilbyde at købe udtyndingstræ fra danske nåleskove. Vi anser det for et stort fremskridt at danske skovejere nu kan tilbydes en sikker og attraktiv afsætning for dette produkt – og blive medejere af en forarbejdningsindustri med stor betydning for afsætningen af dansk træ.
 
SEUS og Södra er nu i gang med at udvikle samarbejdsmodellen. Markedsudviklingen for råtræ de seneste måneder viser med al tydelighed hvor vigtig det er at skabe langsigtede og effektive værdikæder for skovenes produkter, så også danske skovejere kan tilbydes attraktive handelsmuligheder.
 
I første halvdel af 2009 vil vi åbne mulighed for at danske skovejere kan tegne medlemskab af SEUS, og vi vil konkretisere tilbuddet til skovejerne.
 
 
Tidligere nyheder om sagen
 
11. september 2008
Aftale mellem Skovforeningen og Södra
 
17. juni 2008
Bestyrelsens beretning 2008
 
11. april 2008
Skovforeningen og Södra enige om at etablere et dansk tilbud
 
6. februar 2008
Samarbejde med Södra sættes i gang
 
14. december 2007
Foreløbige konklusioner om Skovforeningens samarbejde med Södra
 
9. november 2007
Spørgsmål og svar om Skovforeningen og Södra
 
11. oktober 2007
Status for Skovforeningens samarbejde med Södra
 
19. juni 2007
Dansk Skovforening og Sydsveriges skovejere drøfter samarbejde
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.