Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Tvungne, unødvendige og erstatningsfri indgreb i løvskovene

 
 
27. april 2009
Niels Reventlow / Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Miljøministeren har fremsat det længe ventede, men ikke savnede, lovforslag der skal gennemføre den strenge artsbeskyttelse ifølge EU's habitatdirektivs artikel 12.

Der er desværre ingen overraskelser: Der kommer tvungne, erstatningsfri og unødvendige indgreb i dyrkningen af løvskov i Danmark. Det vil påføre skovejerne økonomiske tab og administrative byrder.

Forslaget kræver at skovenes økologiske funktionalitet bliver bevaret gennem konstant opretholdelse og fordeling af ældre løvskov. Dette krav kan muligvis opfyldes på store skovejendomme med meget løvskov, men stadig med tabte træindtægter og ekstra administration.

Endnu værre bliver det for parcelskovene. De enkelte skovejere bliver her stærkt afhængige af skovdriften på naboparcellerne.

Miljøministeren underspiller de økonomiske konsekvenser af lovforslaget, og han forholder sig ikke til forslagets særlige problemer og økonomiske konsekvenser for skovbruget.

Ministeren har lovet at præsentere ”en lang række hjælpeværktøjer og incitamenter som skal gøre implementeringen mere effektiv.” Det gælder:

  • gratis rådgivning og vejledning
  • mulighed for at udarbejde forvaltningsplaner
  • midler til at forbedre forholdene for de beskyttede arter

Samtidig fastsættes det i forslaget at udbetaling af erstatning for indskrænkningerne i forslaget vil være i strid med EU’s regler.

Lovforslaget behandles nu i Miljø- og Planudvalget hvor Skovforeningen havde foretræde 22. april.

Men bundlinien ser desværre ud til at blive den samme som vi og fx Danmarks Naturfredningsforening har advaret mod i flere år:

Regeringen gør det mindre attraktivt i fremtiden at dyrke løvskov i forhold til nåleskov.

Hvis lovforslaget går uændret igennem, bliver der derfor brug for nye kraftige incitamenter til skovejerne til at vælge løv frem for nål. Vi mangler at høre regeringens anerkendelse af denne indlysende sammenhæng.
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
13. januar 2009
Overflødig og dyr tvangsbeskyttelse af flagermus i løvskovene
 
20. november 2007
En dårlig sag for løvskovene
 
4. maj 2007
Skovforeningens og Naturfredningsforeningen gør fælles sag
 
1. februar 2006
Habitatdirektivets artikel 12-beskyttelse
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.