Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Tilskud til særlig drift af skov til sikring flagermus og hasselmus

 
15. oktober 2009
Hans Hedegaard, Dansk Skovforening
 
 
Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en ny vejledning om tilskud til særlig drift af skov.

Vejledningen er udarbejdet inden for rammerne af det eksisterende landdistriktsprogram, og en række af Skovforeningens ønsker til ændringer i høringsudkastet er således ikke blevet efterkommet.

Vejledningen og ansøgningsskemaet kan findes her.

Det bemærkes, at ansøgningsfristen er meget kort, da tilsagn om tilskud skal være givet inden årets udgang.

Ansøgningsfristen er 1. november 2009. 
 
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
18. august 2009
Lovforslag om artsbeskyttelsen vedtaget
 
11. maj 2009
Usikkehed om erstatning og omfang ved de kommende indgreb i løvskovene
 
27. april 2009
Tvungen, unødvendige og erstatningsfrie indgreb i løvskovene
 
13. januar 2009
Overflødig og dyr tvangsbeskyttelse af flagermus i løvskov
 
20. november 2007
En dårlig sag for løvskovene
 
4. maj 2007
Skovforeningen og Naturfredningsforeningen gør fælles sag
 
1. februar 2006
Habitatdirektivets Artikel 12-beskyttelse
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.