Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Flimmer om flertal imod udsætninger

Den 11. november 2005
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

Det seneste døgn har medierne fortalt at der er flertal i Folketinget for at forbyde opdræt og udsætning af fugle. Historien holder ikke helt – men sagen er varm.

DR: Flertal imod opdræt

Danmarks Radio udsendte i går, 10. november, denne opsigtsvækkende nyhed:


FLERTAL I FOLKETINGET VIL FORBYDE OPDRÆT AF JAGTFUGLE

Der er optræk til et forbud mod at opdrætte og udsætte fasaner, gæs og agerhøns til jagtbrug. Både risiko for fugleinfluenza og hensyn til dyrevælfærd gør et folketingsflertal stemt for et lovforbud.

Dansk Folkeparti tilslutter sig et beslutningsforslag i Folketinget fra SF og Enhedslisten om et totalforbud efter en overgangsperiode.

DF betinger sig blot så lang en overgangsperiode, at opdrætterne ikke kommer i klemme med fuglekuld, som de allerede har i opdræt, siger partiets dyrevelfærdsordfører, Christian H. Hansen.

Socialdemokraternes fødevareordfører, Jens Peter Vernersen, siger, at partiet vil se positivt på forslaget.

Omkring 1,5 millioner jagtfugle opdrættes hvert år i Danmark til jagtformål. Over halvdelen dør af andet end bøsseskud. Og de blander sig med vildfugle til skade for de vilde bestande, anfører SF og Enhedslisten blandt andet.


Dyrenes beskyttelse tog straks historien til sig og har i dag udsendt pressemeddelelsen Stop for fugle i underholdningsindustri. Dyrenes Beskyttelse mener at der allerede er hjemmel til at afvikle opdrættet af skydefugle i den nuværende lovgivning så der skal blot udstedes de nødvendige bekendtgørelser.

Jægerforbundet kan dementere

Men i løbet af dagen i dag, 11. november, kunne Jægerforbundet dementere Danmarks Radios historie med pressemeddelelsen: Ikke flertal for forbud mod udsætning og opdræt. Jægerforbundet skriver blandt andet:


Historien om det såkaldte politiske flertal på Christiansborg mod opdræt og udsætning af agerhøns, fasaner og gråænder til jagt, der hele dagen har drønet rundt i medierne, holder ikke i virkeligheden.

Det sørger Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann, for. Han slår nemlig fast, at Christian H. Hansen, som er sit partis dyrevelfærds-ordfører, ikke tegner Dansk Folkeparti, når han når over for Ritzaus Bureau giver Dansk Folkepartis støtte til et beslutningsforslag fra SF og Enhedslisten om forbud mod opdræt og udsætning af fugle til jagt.

Dansk Skovforening og Dansk Landbrug skriver til Folketinget

Dansk Skovforening og Dansk Landbrug har i dag sendt dette brev til Venstres, Konservatives og Dansk Folkepartis medlemmer af Fødevareudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget.


SF og Enhedslisten har fremsat et forslag til folketingsbeslutning om et forbud mod udsætning af fugle.

Dansk Skovforening og Dansk Landbrug vil gerne på det kraftigste advare mod, at man indfører begrænsninger i udsætning og jagtudøvelse uden at have et velfunderet fagligt grundlag.

Det er i den forbindelse meget vigtigt at adskille en igangværende diskussion om fugleinfluenzaen fra selve jagten på udsatte fugle.

Med hensyn til det bæredygtige og etiske i opdræt, udsætning og jagt beder vi om, at politikerne respekterer det faglige arbejde, som er sat i gang af et enigt Vildtforvaltningsråd med deltagelse af jordbrugets organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, Det dyreetiske Råd, Fødevarestyrelsen, Danmarks Jægerforbund og Justitsministeriet med faglig bistand fra Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Udvalget er næsten klar med det faglige grundlag.

Jordbruget skal derfor anmode om, at dette arbejde bliver færdiggjort, så der kan træffes en beslutning på det bedst faglige grundlag.

Erhvervet vil selvfølgelig bakke op om foranstaltninger, der kan modvirke udbredelsen af fugleinfluenzaen, såfremt man fra myndighedsside anser sammenhængen mellem fugleinfluenzaen og udsætningerne af fugle for væsentlig.

Med venlig hilsen

DANSK SKOVFORENING
Niels Reventlow

DANSK LANDBRUG
Peter Gæmelke


Skovforeningen og Dansk Landbrug vil opretholde en tæt kontakt til politikerne for at sikre at denne sag holder sig på fornuftens spor.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.