Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Miljøministerens udkast til kriterier for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

 
 
27. april 2007
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Miljøminister Connie Hedegaard afholdt tirsdag og onsdag i denne uge det tredje europæisk-asiatisk miljøministermøde, med deltagelse af 38 lande. Hovedemnet var klima, men der blev også drøftet bæredygtig forvaltning af naturressourser og afskovning.
 
Miljøministeren benyttede anledningen til at præsentere ministeriets udkast til revideret dansk politik for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i det offentlige.
 
Udkastet ligger på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside med høringsfrist 31. maj 2007.
 
 
Ikke enighed blandt danske organisationer
 
Kriterierne har igennem det seneste år været drøftet i en styregruppe som Ministeren nedsatte for at evaluere den hidtidige indkøbsvejledning for tropisk træ. Skovforeningen har deltaget sammen med andre erhvervs- og miljøorganisationer.
 
Styregruppen har ikke kunnet finde enighed om kriterierne i den nye indkøbsvejledning. Derfor skal udkastet ses som Miljøministeriets bud på et kompromis.
 
Kriterierne får ikke kun betydning for dansk træ, men i høj grad også for vores kolleger i udlandet.
 
Skovforeningen vil i maj nærlæse Miljøministerens udspil og drøfte det med vores internationale samarbejdspartnere inden vi kommenterer det.
 
 
Tidligere nyheder på hjemmesiden:
 
Offentlig indkøb af træ - midlertidige retningslinier (23. oktober 2006)
 
Forslag om forbud mod handel med illegalt træ (14. marts 2006)
 
Miljøministrens nye plan for offentlig indkøb af træ (6. februar 2006)
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.