Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Særligt tilbud til kommuner

 

Skovforeningen tilbyder skovejende kommuner en associeringsaftale med nedsat kontingent i forhold et ordinært medlemskab. Vi ønsker fortsat at være organisation for hele det danske skovbrug, også det kommunale.
 

 

Medlemsfordele for kommunen

En associeringsaftale giver kommunen de samme muligheder som et ordinært medlemskab, fx:

  • Fri adgang til møder og ekskursioner i netværket for kommuner der ejer skov. Arrangementerne sætter særlig fokus på kommunernes muligheder og udfordringer som skovejere.
  • Efteruddannelsestilbud for kommunale skovforvaltere. Fx om jura og om at øge skovens værdi for borgerne og dermed for politikerne og forvaltningen.

  • Hjælp til at synliggøre skovens værdi for borgerne, fx gennem Skovens Dag, Skoven i Skolen, træplantningsarrangementer og aktiviteter der fremmer borgernes trivsel og sundhed.

  • Mulighed for at påvirke Skovforeningens politiske arbejde for de kommunale skove.

  • Fuld stemmeret og abonnement på Skoven
 

Kontingent for kommunen

 
Kommunens associeringsaftale med Skovforeningen vil som udgangspunkt indebære et kontingent som er 50 % af kontingentet for et ordinært medlemskab. Minimumskontingentet for en associeringsaftale udgør det laveste beløb af enten ...
 
(1) 3540 kr. (2013-niveau) der reguleres med samme procentsats som for private skovejere, eller....
(2) et kontingent beregnet på grundlag af kontingentsatserne for private skovejere.
 
Der er mulighed for tillægsydelser, fx ekstra abonnementer på tidsskrifter og nyhedsbreve, mod en merpris.
 
 

Yderligere oplysninger


Kontakt os på info@skovforeningen.dk eller telefon 3324 4266 for at høre nærmere.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.