Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Pas på når du oplagrer brænde indendørs

 
 
Ved oplagring af brænde i murede bygninger skal der tages hensyn til risikoen for opfugtning og efterfølgende svampeangreb.
 
Fugtdiffusion gennem murværket og de store kalkmængder i puds og mørtel skaber ofte gunstige vækstforhold for Ægte Hussvamp.
 
 

Ikke over 27% vand i brændet

Hvis fugtindholdet er større end "fibermætningspunktet" er der risiko for angreb af trænedbrydende svampe.

Fibermætningspunktet ligger ved 27-30 % fugtindhold, og det er den grænse hvorover der kan forekomme frit vand i veddets celler og ikke kun vandmolekyler som er kemisk bundet til cellefladerne.

Risiko for svampeangreb gælder principielt for alle træprodukter, der ikke er imprægneret eller på anden måde kemisk beskyttet: brænde, flis,træpiller, konstruktionstømmer og træ efterladt i naturen.
 
 

Svampeangreb på huset


Der er talrige eksempler på, at opstabling af brænde langs kældervægge har medført alvorlige svampeangreb på grund af opfugtning. Der sker en ganske betragtelig indtrængning af fugt igennem murværk, især i kældre og hvor der i øvrigt er stor fugtighed på murværkets yderside.
 
 

Fugten er ofte usynlig

Denne fugtindtrængning er ikke altid synlig, fordi den fortrinsvis sker på dampform. Først når en mur med stor fugtgennemtrængning males med en tæt maling, eller der placeres effekter op ad den, kan fugtgennemtrængningen erkendes.
 
 

Brændet medium for svampen

Svampeangrebene stammer som regel fra mikroskopiske, luftbårne svampesporer, der har inficeret træet efter opfugtningen, og de er kun sjældent indslæbt med brændet fra skoven.
 
Sådanne svampeangreb kan være meget kostbare at udbedre, fordi de ofte breder sig til eventuelle bærende trækonstruktioner i bygningen eller angriber dele af indretningen.
 

Forholdregler mod svampeangreb

 
Risikoen for svampeangreb i oplagret brænde i kældre kan reduceres væsentligt ved at overholde en række simple forskrifter:
  • rummet skal være velventileret og må ikke være synligt fugtplaget,
  • brændet skal stables på paller, så der ikke er gulv- eller jordkontakt,
  • brændet må ikke stables op ad vægge, men skal holde en afstand på mindst 30 cm til disse,
  • brændet bør ikke stables "massivt", men have ventilerende mellemrum i hvert fald for hver meter,
  • ustablet brænde bør ikke ligge frit, men skal holdes samlet i f.eks. rummeterkasser, så ovennævnte placeringskrav kan opfyldes.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.