Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Certificering af skov

 
 
PEFC certificeret skovSkovforeningen rådgiver om skovcertificering, og vi anbefaler alle danske skovejere at overveje at lade sig certificere.
 
Certificering dokumenterer at skovdriften lever op til nogle givne krav.
 
Det kan for nogle skovejere være et godt middel til at fremme afsætningen af træ, til at dokumentere skovdriften overfor myndigheder og til at optimere skovdriften.
 
Det skal holdes op imod at certificering kan koste skovejeren tid og penge. Dels til administration, dels til særlige indsatser i skovdriften.
 
Skovforeningen arbejder for at certificering er frivilligt og omkostningseffektivt med bred accept i marke-det.
 
Certificering er ikke nødvendigt for at sikre bæredygtig skovdrift. Skovdrift kan sagtens være bæredygtig uden at være certificeret.
 
 

Certificering som markedsføringsredskab

 
Certificering kan give skovejeren fordele som merpriser for det producerede træ, bedre markedsadgang og forbrugertillid.
 
 

Certificering som dokumentation overfor myndigheder

 
Certificering kan give god dokumentation for skovdriften, fx når det gælder:
  • Offentlig indkøbspolitik der anbefaler dokumentation af bæredygtighed for træprodukter.

  • Dokumentation af lovlig træhugst (i EU’s FLEGT-regulering for træhandel).
Certificering kan være en blandt flere måder at opfylde myndighedskrav på, men bør ikke være eneste mulighed. Certificering bør i alle tilfælde være frivilligt for skovejeren.
 
 

Certificering som styringsredskab i skovdriften

 
Certificering sikrer faste og gennemtænkte procedurer til at styre skovdriften. Det kan optimere driften, fx når det gælder kvalitetssikring, opfølgning og minimering af omkostninger.
 
 

Certificering duer ikke som politisk redskab til en bedre skovdrift

 
Skovforeningen mener ikke at certificering er et egnet redskab for politikerne til at skabe langsigtede og stabile forbedringer af skovdriften, idet certificering er baseret på markedsinteresser som er permanent svingende og ofte kortsigtede.
 
 

Skovforeningens rådgivning til skovejerne

 
Skovforeningen opfordrer alle skovejere til at overveje at lade skovdriften certificere.
 
Der er flere anerkendte certificeringsordninger, og Skovforeningen rådgiver om både PEFC- og FSC-certificering.
 
Skovforeningen har deltaget aktivt i udviklingen af PEFC-ordningen, og vi kan særligt anbefale at overveje denne ordning som giver skovejeren metodefrihed i skovdyrkningen.

Læs mere om de to danske certificeringsordninger på deres respektive hjemmesider:
 

Mere information


Kontakt Skovforeningen for mere information om certificering af skovdrift:
 
Tanja Blindbæk Olsen
Tlf.: 3378 5214
to@skovforeningen.dk

PEFC certificeret træ

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.