Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 – Hvor er det?


 

Hvor er det?


Der findes en række forskellige kort- og datasider, der indeholder data om Natura 2000-områderne, som kan bruges til at finde ud af, om et område er omfattet af Natura 2000-beskyttelse eller ej. Skovforeningen anbefaler den enkelte skovejer at anvende MiljøGIS, da denne kortside er senest opdateret.
 
 

MiljøGIS

 
Denne kortside er god til at vise, hvilke skovnaturtyper, der er registreret på en pågældende ejendom og deres naturtilstand samt habitatarter og deres udpegede levesteder.

NB! Registreret data om Natura 2000-kortlægningen fremkommer først, når man er zoomet langt ind på et areal.
 
 

 

Arealinformation – Danmarks Miljøportal

 
Arealinfo giver desuden et godt overblik over natur- og miljødata fx Natura 2000-registreringer (DEVANO-kortlægning), fredninger, § 3-områder og fortidsminder.
 

 

Planerne

 
 
Skovforeningen har udarbejdet en læsevejledning til hhv. Natura 2000-planerne og skovhandleplanerne, som måske kan være til hjælp.
Mere information
Tanja Blindbæk Olsen
Tlf.: 3378 5214
to@skovforeningen.dk
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.