Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Danske skove kan fordoble produktionen af
træ til energi

 
 
Skoven udnytter ikke biomassepotentialet fuldt ud. En ny skovdyrkningsmodel kan bæredygtigt øge produktionen af træ til energi. Modellen er baseret på, at skovejerne øger brugen af hjælpetræer.

Hjælpetræerne vokser hurtigt i starten og skal 10-20 år efter plantning fjernes fra bevoksningen for ikke at skade de langsomtstartende ”tømmer- og møbeltræer". Hjælpetræerne er perfekte til energiproduktion.
Mere information
Læs en grundig gennemgang af den nye skovdyrkningsmodel og mulighederne  (PDF-fil).
 
 

Nuværende skovdyrkningsmodel

 
Ung bevoksning med få hjælpetræer
Bevoksningen efter 20 år
Første tynding, lille høst til energi
 
 

Den nye skovdyrkningsmodel

Ung bevoksning med mange hjælpetræer
Bevoksningen efter 20 år
Første tynding, stor høst til energi

Den nye skovdyrkningsmodel øger skovenes samlede vedmasseproduktion. Københavns Universitet, Institut for Geoviden-skab og Naturforvaltning, har beregnet, at man med velkendte dyrkningsmetoder kan øge mængden af træ til energi fra 14 PJ i dag til 35-45 PJ om året i 2050 – uden at mindske udbuddet af træ til træindustrien og uden at mindske biodiversiteten
 
 

Den nye skovdyrkningsmodels betydning for

 

Natur og miljø

Ingen gødning og samme lave forbrug af sprøjtemidler, som dansk skovbrug er kendt for. Skovenes naturværdier og rekreative værdier bevares. Ingen produktion på naturarealer eller i urørt skov.
 

Klimaet

Modellen vil først bidrage til en øget absorption af drivhusgasser (øgning af den totale biomasse). Derefter vil den fortrænge fossilt brændsel, når hjælpetræerne udnyttes til energi.
 

Forsyningssikkerhed og fleksibilitet

Højere forsyningssikkerhed og fleksibilitet. Danmark har fuld kontrol over energiressourcerne, og høsten kan tilpasses variationer i behovet hen over året og mellem årene.
 

Økonomi og erhverv

Den forøgede mængde træ vil skabe ca. 1000 nye blivende jobs i og omkring den direkte forsyningskæde. I opbygningsfasen vil der endvidere genereres 1.500-2.000 ekstra årsværk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.