Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vandplanlægning

 
 
Vandplanerne er en samlet plan for et forbedret dansk vandmiljø, der skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Implementeringen af vandrammedirektivet, der sker gennem udarbejdelsen af vandplanerne, er foregået sideløbende med Natura 2000-planlægningen.

Danmark er blevet inddelt i 4 forskellige vanddistrikter, som er underopdelt i 23 hovedvandoplande. Staten udarbejder én vandplan for hvert af disse oplande. Planperioden er seksårig. Der er således tale om en tilbagevendende planproces, hvor vandmiljøet ønskes løbende forbedret.

Processen omkring vandplanlægningen er nogenlunde identisk med den der kendes fra Natura 2000-processen. Først er der udarbejdet en basisanalyse og gennemført en idefase. På baggrund heraf er de statslige vandplaner udarbejdet og herefter de kommunale vandhandleplaner.
Det er dog Miljøministeren, som er myndighed for vanddistrikterne, og som dermed har det overordnede ansvar for, at vandplanerne bliver udarbejdet, og for at miljømålene bliver opfyldt.
 
 

Planproces for 1. generationsvandplaner

 

 


Planproces for 2. generations vandplaner

 
 
 
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.