Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler penge til skovene

 
18. april 2013
Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening
 
 
Natur- og Landbrugskommissionen afleverede i dag sin rapport til regeringen efter godt et års arbejde. Som ventet indeholder rapporten ikke meget om skov og skovbrug - skov var nemlig, absurd nok, ikke indeholdt i det kommissorium som regeringen skrev i februar 2012.
 
Men kommissionen har fornuftigt indset at naturpolitik nødvendigvis må inddrage skovene. Af rapportens 44 anbefalinger er der således en der hedder "Mere natur i skovene" hvor der foreslås disse handlinger:
  • "Der skal gennemføres en revision af naturskovsstrategien fra 1992  med henblik på varig beskyttelse af mere gammel, oprindelig skov og udlæg af meget mere urørt skov – både i offentlige og private skove.

  • I det kommende danske landdistriktsprogram skal der afsattes flere midler til sikring af biodiversitet og naturhensyn i private skove – både inden og uden for Natura 2000-områderne."
 
Blandt Kommissionens generelle anbefalinger er blandt andet:
  • Et nationalt naturnetværk for at sikre mere sammenhængende naturarealer.

  • En national naturfond der skal gennemføre projekter for mere natur og biologisk mangfoldighed i det åbne land og i skove.
 
Kommissionens formand Jørn Jespersen lagde på dagens pressemøde vægt på at anbefalingerne udgør én samlet løsning som politikerne ikke bør plukke i. "Gennemførelsen forudsætter lederskab og politisk ansvarlighed", sagde han.
 
Kommissionen har ingen forslag til ny lovgivning på skovområdet.
 
 

Skovforeningens reaktion

 
Skovforeningen er glad for flere ting i Natur- og Landbrugskommissionens rapport:
  • At Kommissionen konstaterer skovenes betydning for Danmarks natur.

  • At Kommissionen konstaterer at flere naturværdier i skovene koster penge og at pengene bør findes i landdistriktsprogrammet.

  • At Kommissionen konstaterer at der er brug for klarere mål og et bedre videngrundlag for at fremme indsatsen for biodiversitet i Danmark.
Endelig er vi glade for at Kommissionen nu er færdig så den politiske debat om skovenes og skovbrugets bidrag til Danmarks natur og miljø kan komme ud af dødvandet og i gang for alvor.
 
Skovforeníngen glæder sig til den dialog med politikerne og de mange andre parter i Danmarks naturdebat.
 
 

Yderligere oplysninger

 
Afdelingsleder Tanja Blindbæk Olsen, mobil 2537 1977, to@skovforeningen.dk 
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
14. januar 2013
Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg
Skovforeningen har foretræde 17. januar fordi Natur- og Landbrugskommissionen snart afslutter sit arbejde hvorefter Naturplan Danmark sættes i gang. Se vores budskab og anbefalinger til Folketingets miljøudvalg.
 
17. december 2012
Natur- og Landbrugskommissionen er gået ind i slutfasen
Natur- og Landbrugskommissionen har bedt om konkrete forslag til løsninger. Skovforeningen har sendt en række forslag til modernisering af landdistriktsprogrammet samt forslag til alternative betalings- og finansieringsmodeller.
 
26. september 2012
God midtvejsrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen
Skovforeningen er tilfreds med Natur- og Landbrugskommissionens midtvejsrapport og dens foreløbige anbefalinger om biodiversitet. Nogle bemærkninger i rapporten om jordskat og biomasse er dog ikke korrekte.
 
20. august 2012
Vision for skovbrugets bidrag til natur-, miljø- og klimaindsats
Natur- og Landbrugskommissionen har bedt sin følgegruppe om at komme med ideer til beskrivelsen af mulige udviklingsveje for dansk landbrug, natur og miljø på mellemlang og lang sigt. Se Skovforeningens input her.
 
7. maj 2012
Natur- og Landbrugskommission vil se på skove, men uden økonomi
Natur- og Landbrugskommissionens formand Jørn Jespersen præciserer at Kommissionen vil se på skovenes muligheder for biodiversiteten, men ikke undersøge skovbrugets samlede drift og økonomi.
 
23. april 2012
Skovforeningen med i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde
Skovforeningen deltager i Natur- og Landbrugskommissionens følgegruppe. Dermed er vi et skridt nærmere målet om at skovenes muligheder ikke bliver overset i kommissionens arbejde.
 
16. marts 2012
Skovforeningens møde med Natur- og Landbrugskommissionen
Skovforeningen præsenterede hvordan skovbruget kan bidrage væsentligt til at skabe bedre vilkår for biodiversiteten. Og vi understregede at det er afgørende for kommissionens resultat at skovbruget bliver repræsenteret i arbejdet.
 
7. marts 2012
Skovforeningens møde med miljøministeren
Skovforeningen har mødt Ida Auken for at drøfte hvordan Regeringen vil følge op på anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg og vil sikre at skovbrugets muligheder inddrages i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde.
 
7. februar 2012
Natur- og landbrugskommission ignorerer også skovpolitikken
Regeringens længe ventede natur- og landbrugskommision er nu blevet nedsat. Natur er centralt i kommissoriet, mens ordet "skov" er nævnt én gang. Anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg 2011 er helt ignoreret. Skovforeningen er bekymret.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.