Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vandplanlægning - Betydning for skovene
 

Nedenfor er kort opsummeret Skovforeningens overordnede synspunkter til den eksisterende vandløbsindsats, som er indeholdt i 1. generationsvandplanerne og i stor udstrækning videreført i det grundlag der foreligger for 2. generations vandplanerne.
    • Der er fortsat for mange vandløb med i vandplanerne
    • Der er en forkert karakterisering af vandløb – en overimplementering i forhold til EU vandrammedirektivet – der burde være mange flere vandløb der er karakteriseret som stærkt modificerede (hensyn til afvanding)
    • Der mangler fortsat konsekvensvurderinger
Til trods for ovenstående har Skovforeningen valgt at gå aktivt og konstruktivt ind i arbejdet i vandrådene, idet vi forudsætter, at vi vil få mere og bedre indflydelse i forhold til den kommende vandløbsindsats end hvis vi ikke engagerer os.                                                                                                                          
Langt de fleste af de foreslåede virkemidler i vandplanerne (se ovenfor) vil primært have betydning for landbrugsjord i omdrift. For skovene er det primært ændring af vandløbenes fysiske forhold eller restaurering af vandløb og anlæg af nye vådområder, der kan få betydning og påvirke skovene.
 
I det første udkast til vandplanerne var konsekvenserne for skovene svære at gennemskue. Det stod dog klart at der ikke var tænkt på erstatning til skovarealer som blev påvirket af de forskellige indsatser.
 
Det er lykkedes Skovforeningen at åbne mulighed for betaling til ejerne, der påføres skader på bevoksninger som følge af vandløbsindsatsen: I de godkendte vandplaner kategoriseres indsatsbehovet i skovene nu som ”vandløbsrestaurering” hvor det før kun hed ”ændret vandløbsvedligeholdelse”. Dette skulle kunne medføre erstatninger til ramte ejere, men vandplanernes nærmere konsekvenser for skovene er dog fortsat uafklarede.
 
Det vil typisk kræve stort lokalkendskab og kendskab til vandets bevægelse for at kunne vurdere effekten og konsekvenserne af foreslåede indsatser i vandplanerne. Inden kommunen kan gennemføre planlagte indsatser kræves det, at der udarbejdes en konsekvensvurdering, og at finansieringen af indsatsen er på plads og godkendt af miljøministeren.
 
Miljøministeren har udtalt i medierne at ”jeg kan berolige med at bøgeskovene også kommer til at bestå i fremtiden. Kommunerne skal lave konsekvensvurderinger og hvis man vurderer at en indsats vil betyde for meget vand i en bøgeskov, så bliver den selvfølgelig ikke gennemført.” Dette udsagn vil Skovforeningen holde ministeren fast på.

 

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.