Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Kommunale vandhandleplaner
 

Vandplanernes mål vil blive opfyldt dels gennem statslig regulering (generelle virkemidler, såsom udlæg af randzoner), og dels gennem indsatser som skal iværksættes af kommunerne.
Alle landets 98 kommuner skal udfærdige en kommunal vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan den kommunale indsats i vandplanerne vil blive realiseret inden for den pågældende kommunes geografiske område på land såvel som på den kystnære del af vanddistriktet.
 
De specifikke krav til de kommunale vandhandleplaner er:
  • De skal fastsætte hvordan kommunalbestyrelsen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet, dog uden at foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der efterfølgende skal træffes i forbindelse med gennemførelsen af vandhandleplanen
  • Det skal angives på kort, hvor kommunalbestyrelsen agter at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af vandhandleplanen
  • De skal indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning 
 
I forhold til vandplanerne kan man i vandhandleplanerne få et bedre billede af den forventede lokale indsats, hvornår den tænkes gennemført og kommunens prioritering.
Listen over de gældende vandhandleplaner, som gælder fra 2010-15, kan findes her.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.