Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 197 poster der svarer til dine søgekriterier:

Ny høring af Natura 2000-områdeafgræsningerne (18. maj 2018)
Nyt ændringsforslag om Natura 2000-områdeafgrænsningerne. Vær opmærksom på, om du bliver omfattet.

Skovprogram sendt i høring (9. februar 2018)
Miljø- og fødevareministeren har sendt forslag til nyt nationalt skovprogram i 2 måneders høring.

Natura 2000: Høring af grænsejusteringen afsluttet – hvad så? (12. januar 2018)
Dansk Skovforening er tilfreds med justeringen af Natura 2000-områdeafgrænsningen. Læs vores høringssvar, hvor vi særligt opfordrer Miljøstyrelsen til at gå i dialog med lodsejere om den endelige justering.

Høring: Natura 2000-grænsejustering (28. september 2017)
Miljøstyrelsen har sendt et forslag til justering af Natura 2000-områderne i høring. Skovforeningen opfordrer alle lodsejere, der har areal i de nuværende områder, samt ligger nabo til et Natura 2000 område, til at se på ændringsforslaget.

Revideret FSC standard i høring (31. januar 2017)
FSC Danmark har efter mere end 4 års arbejde sendt deres udkast til revideret skovstandard i høring. Læs Skovforeningens bemærkninger.

Plan for Nationalpark Skjoldungernes Land nu i høring (22. december 2016)
Plan for Nationalpark Skjoldungernes Land nu i høring. Kom gerne med input.

Nye Natura 2000-handleplaner i høring (21. oktober 2016)
Senest 20. oktober skal alle kommunerne have sendt nye Natura 2000-handleplaner i høring. Planerne omfatter kun lysåben natur og ikke-fredskovspligtige arealer.

National SBP-risikovurdering i høring (27. maj 2016)
Et udkast til den nationale SBP-risikovurdering er i høring frem til 27. juni. Risikovurderingen peger på at der for kriterierne 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3 og 2.2.4 er en risiko for, at skovens naturværdier kan lide overlast i forbindelse med flisoperationer.

Folketingshøring om multifunktionalitet i skovene (11. april 2016)
Miljø- og Fødevareudvalg har afholdt høring om blandt andet skovene og deres erhvervsmæssige funktioner og ydelser til fremtidens velfærd og om hensynene til skovens biodiversitet. Se video med Skovforeningens indlæg og paneldebatten med politikerne.

Vejledning til skovejere om tømmerforordningen i høring (19. november 2015)
Et udkast til vejledning til skovejere om EU’s tømmerforordning er sendt i høring. Naturstyrelsen vil deltage på Skovforeningens skovkredsmøder i foråret 2016 for at præsentere vejledningen og svare på spørgsmål.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.