Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 197 poster der svarer til dine søgekriterier:

Natura 2000: Eremitten skal sikres gennem dialog og tillid (6. oktober 2011)
Skovforeningen arbejder for at aftalerne om sikring af eremitten og udviklingen af potentielle levesteder kommer til at foregå i reel dialog med lodsejerne, og at aftalerne kommer til at udtrykke tillid til lodsejerne.

Præsentation af forslag til ny PEFC-ordning (23. september 2011)
PEFC Danmark afholdt 21. september et åbent seminar hvor udkastet ny dansk PEFC-ordning blev præsenteret. Præsentationen af udkastet til ny ordning kan downloades her.

Stadig usikkerhed om erstatning til skovejere i ny vandløbslov (21. juni 2011)
Folketinget har vedtaget ny vandløbslov som giver kommunen redskaber til at forbedre miljøtilstanden blandt andet ved ændret vandløbsvedligeholdelse. Fredskovspligtige arealer er fortsat ikke sikret erstatning.

Lokale møder om Natura 2000 planerne for særligt berørte ejere (21. juni 2011)
Ejere som vil blive særligt berørt af en Natura 2000 plan vil i den kommende tid blive inviteret til lokale informationsmøder. Se her hvordan du kan forberede dig på mødet.

Mundtlig beretning på Skovforeningens generalforsamling 2011 (26. maj 2011)
Skovene er blevet synlige. Læs beretningen her.

Korrespondance med miljøministeren om fælder ved naturaftaler (25. marts 2011)
Skovforeningen har opfordret miljøministeren til at ændre bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper for at fremme aftaler om naturbeskyttelse. Ministeren har svaret at hun mener at problemet er begrænset. Skovforeningen har skrevet en gang til.

Skovene snydes i forslag til ny vandløbslov (16. marts 2011)
Regeringen foreslår ændringer af vandløbsloven som kan medføre tab for jordbrugsejendomme som følge af mindsket vandløbsvedligeholdelse. Forslaget har urimelige økonomiske konsekvenser for lodsejerne og særligt for skovejerne.

Organisering af skov- og naturejere ved Nationalpark Skjern Å (2. marts 2011)
Skovforeningen opfordrer lodsejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjern Å til at organisere sig. Vi giver råd og vejledning.

Informationsmøde om vand- og natura 2000-planer - Stortrøm (27. december 2010)
Naturstyrelsen Storstrøm afholder et møde for lokale medlemmer af organisationer i Vand- og Naturrådene. Her informeres om vand- og natura 2000-planerne. Arrangørerne beder skovejere om at tilmelde sig møderne via Dansk Skovforening.

Lokale informationsmøder om Vand- og Natura 2000 planer - Ribe (22. december 2010)
Miljøcenter Ribe og Skov- og Naturstyrelsen afholder møder for lokale medlemmer af organisationer i Vand- og Naturrådene. Her informeres om vand- og natura 2000-planerne. Arrangørerne beder skovejere om at tilmelde sig møderne via Dansk Skovforening.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.