Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 218 poster der svarer til dine søgekriterier:

Mols Bjerge på rette kurs (16. marts 2012)
Nationalparkbestyrelsen og -sekretariatet på Mols har lyttet til lodsejerne og skabt tillid til det fremtidige lokale samarbejde. Det kan blive en succeshistorie der smitter til de øvrige nationalparkområder.

Naturbeskyttelsesloven skal gælde også på randzonerne (28. februar 2012)
Regeringens forslag fri adgang til de nye randzoner er ikke acceptabelt for lodsejerne. Skovforeningen arbejder sammen med en række organisationer for at naturbeskyttelseslovens fundamentale principper kommer til at gælde.

Natura 2000 - Rettelser til planerne (15. februar 2012)
Der er fundet fejl i Århus Universitets kodning af tilstandsvurderingssystemet for Natura 2000. Naturstyrelsen har derfor måtte udsende rettelsesblad for 116 planer.

Natura 2000-planer vedtaget (8. december 2011)
Miljøministeren har nu fremlagt de endelige Natura 2000-planer. Skovforeningen er umiddelbart tilfreds med planerne, men peger på at der stadig er behov for at finde en fornuftig finansiering af de ønskede tiltag for skovene.

Nyt om Vand- og Naturplaner (1. december 2011)
Ændringer i vandplanerne ventes præcenteret i slutning af denne uge. Færdige naturplaner forventes præsenteret i næste uge

Natura 2000: Eremitten skal sikres gennem dialog og tillid (6. oktober 2011)
Skovforeningen arbejder for at aftalerne om sikring af eremitten og udviklingen af potentielle levesteder kommer til at foregå i reel dialog med lodsejerne, og at aftalerne kommer til at udtrykke tillid til lodsejerne.

Præsentation af forslag til ny PEFC-ordning (23. september 2011)
PEFC Danmark afholdt 21. september et åbent seminar hvor udkastet ny dansk PEFC-ordning blev præsenteret. Præsentationen af udkastet til ny ordning kan downloades her.

Stadig usikkerhed om erstatning til skovejere i ny vandløbslov (21. juni 2011)
Folketinget har vedtaget ny vandløbslov som giver kommunen redskaber til at forbedre miljøtilstanden blandt andet ved ændret vandløbsvedligeholdelse. Fredskovspligtige arealer er fortsat ikke sikret erstatning.

Lokale møder om Natura 2000 planerne for særligt berørte ejere (21. juni 2011)
Ejere som vil blive særligt berørt af en Natura 2000 plan vil i den kommende tid blive inviteret til lokale informationsmøder. Se her hvordan du kan forberede dig på mødet.

Mundtlig beretning på Skovforeningens generalforsamling 2011 (26. maj 2011)
Skovene er blevet synlige. Læs beretningen her.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.