Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 220 poster der svarer til dine søgekriterier:

Mundtlig beretning på Skovforeningens generalforsamling 2011 (26. maj 2011)
Skovene er blevet synlige. Læs beretningen her.

Korrespondance med miljøministeren om fælder ved naturaftaler (25. marts 2011)
Skovforeningen har opfordret miljøministeren til at ændre bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper for at fremme aftaler om naturbeskyttelse. Ministeren har svaret at hun mener at problemet er begrænset. Skovforeningen har skrevet en gang til.

Skovene snydes i forslag til ny vandløbslov (16. marts 2011)
Regeringen foreslår ændringer af vandløbsloven som kan medføre tab for jordbrugsejendomme som følge af mindsket vandløbsvedligeholdelse. Forslaget har urimelige økonomiske konsekvenser for lodsejerne og særligt for skovejerne.

Organisering af skov- og naturejere ved Nationalpark Skjern Å (2. marts 2011)
Skovforeningen opfordrer lodsejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjern Å til at organisere sig. Vi giver råd og vejledning.

Informationsmøde om vand- og natura 2000-planer - Stortrøm (27. december 2010)
Naturstyrelsen Storstrøm afholder et møde for lokale medlemmer af organisationer i Vand- og Naturrådene. Her informeres om vand- og natura 2000-planerne. Arrangørerne beder skovejere om at tilmelde sig møderne via Dansk Skovforening.

Lokale informationsmøder om Vand- og Natura 2000 planer - Ribe (22. december 2010)
Miljøcenter Ribe og Skov- og Naturstyrelsen afholder møder for lokale medlemmer af organisationer i Vand- og Naturrådene. Her informeres om vand- og natura 2000-planerne. Arrangørerne beder skovejere om at tilmelde sig møderne via Dansk Skovforening.

Tre informationsmøder i Østjylland om vand- og natura2000-planer (20. december 2010)
Miljøcenter Århus og Skov- og Naturstyrelsen afholder møder for lokale medlemmer af organisationer i Vand- og Naturrådene. Her informeres om Vand- og Natura 2000-planerne. Arrangørerne beder skovejere om at tilmelde sig møderne via Dansk Skovforening

Lokale informationsmøder om Vand- og Natura 2000 planerne (25. november 2010)
Miljøcenter Ringkøbing afholder i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen en række lokale møder for lodsejere og andre interessenter for at informere om de statslige Vand- og Naturplaner.

Miljøministeren sender dyrehaver til Skovpolitisk Udvalg (3. oktober 2010)
Karen Ellemann fremsætter ikke sit lovforslag fra 2. juli om stop for yderligere dyrehaver i fredskov i Danmark. I stedet beder hun Skovpolitisk Udvalg om at inddrage spørgsmålet i sit arbejde. Skovforeningen er glad for beslutningen.

Ministeren vil begrænse klagemulighed for natur- og vandplaner (3. september 2010)
Skovforeningen, landbruget, kommunerne og de grønne organisationer er stærkt utilfredse med miljøministerens forsøg på at begrænse klageadgangen for natura2000- og vandplaner. Socialdemokraterne stiller nu spørgsmål i Folketinget

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.