Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 210 poster der svarer til dine søgekriterier:

Skovforeningen støtter at Natur- og Miljøklagenævn lægges sammen (29. oktober 2009)
Miljøministeren foreslår at Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet lægges sammen. For skovene gør det næppe stor forskel, men der kan være fordele i form af effektivisering og sagsbehandling af mere relevante nævnsmedlemmer.

Indkøbspolitik for træ (14. april 2008)
Miljøministeren udsendte d. 28. februar et statusnotat for arbejdet med implementeringen af den danske indkøbspolitik for træ. Samtidig blev en midlertidig vejledning, der skal gælde frem til 1. april 2009 offentliggjort.

Den danske PEFC ordning godkendt af PEFC (5. marts 2008)
PEFC Council har godkendt den danske PEFC ordning for en ny 5 årig periode

Skovene glemt igen ved udmøntningen af Landdistriktsprogrammet? (6. september 2007)
Direktoratet for FødevareErhverv har tilsyneladende ikke skovene med i deres udkast til udmøntning af Landdistriktsprogrammet. Skovforeningen følger op overfor ministeren og embedsværket.

Regeringen klar med forbedret stormfaldslov (15. november 2017)
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 14. november 2017 fremsat den længe ventede ændring af stormfaldsloven i Folketinget. Loven træder i kraft fra fremsættelsen.

Vi søger repræsentanter til lokale naturråd (18. oktober 2017)
Der skal nedsættes nye naturråd til at hjælpe med udpegningen af områder til et Grønt Danmarkskort. Medlemmer har mulighed for at repræsentere Skovforeningen - tilmeld dig inden d. 1. november 2017.

Lighed for loven eller…? (17. oktober 2017)
Forslag til ny lov vil indføre en uacceptabel forskelsbehandling mellem offentlige og private ejere.

Nu justeres Natura 2000-områdernes grænser (25. september 2017)
Der vil formentlig blive udpeget lidt flere arealer med naturtyperne ”bøg på muld” og ”ege-blandskov”. Lederen fra Skoven 9, 2017.

Ny betalingsordning til urørt skov (22. juni 2017)
Fra 3. juli kan private skovejere søge om betaling til udlæg af urørt skov gennem en ny national betalingsordning.

Regional tilpasning af nye jagttider for kronvildt (7. februar 2017)
En ny forvaltningsplan vil indføre nye jagttider for kronvildt. Skovforeningen er utilfreds med planen, der vil betyde en markant indskrænkning af ejernes råderet.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.