Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 197 poster der svarer til dine søgekriterier:

Den danske PEFC ordning godkendt af PEFC (5. marts 2008)
PEFC Council har godkendt den danske PEFC ordning for en ny 5 årig periode

Skovene glemt igen ved udmøntningen af Landdistriktsprogrammet? (6. september 2007)
Direktoratet for FødevareErhverv har tilsyneladende ikke skovene med i deres udkast til udmøntning af Landdistriktsprogrammet. Skovforeningen følger op overfor ministeren og embedsværket.

Fremtidig lovstruktur på Miljø- og Fødevareministeriets område (28. februar 2018)
Gode anbefalinger fra ekspertudvalget. Vi mener dog, at det er meget vigtigt at bevare skovloven som selvstændig sektorlov af hensyn til skovenes erhvervsmæssige interesser.

Ny gasledning mellem Nordsøen og Polen – og hvad nu? (23. januar 2018)
Store ledningsprojekter berører ofte mange lodsejere. Bliver du ramt så hold fast på, at gæsteprincippet skal fastholdes.

Ny lovstruktur med bedre retssikkerhed (15. december 2017)
Ekspertudvalg fremlægger forslag til ny lovstruktur på Miljø- og Fødevareministeriets område. Der er mange gode forslag i anbefalingerne, men forslaget om at lægge skovloven ind i en samlet natur- og biodiversitetslov kan vi ikke støtte.

Stormfaldsloven 1. behandlet i Folketinget (24. november 2017)
Samtlige partier i Folketinget udtrykte stor tilfredshed med lovforslaget, der også indeholder ændringer i stormflods- og oversvømmelsesordningen. Både Skovforeningen og embedsmænd blev rost for vedholdende indsats af Venstres ordfører, se videoklip.

Regeringen klar med forbedret stormfaldslov (15. november 2017)
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 14. november 2017 fremsat den længe ventede ændring af stormfaldsloven i Folketinget. Loven træder i kraft fra fremsættelsen.

Vi søger repræsentanter til lokale naturråd (18. oktober 2017)
Der skal nedsættes nye naturråd til at hjælpe med udpegningen af områder til et Grønt Danmarkskort. Medlemmer har mulighed for at repræsentere Skovforeningen - tilmeld dig inden d. 1. november 2017.

Lighed for loven eller…? (17. oktober 2017)
Forslag til ny lov vil indføre en uacceptabel forskelsbehandling mellem offentlige og private ejere.

Nu justeres Natura 2000-områdernes grænser (25. september 2017)
Der vil formentlig blive udpeget lidt flere arealer med naturtyperne ”bøg på muld” og ”ege-blandskov”. Lederen fra Skoven 9, 2017.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.