Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 219 poster der svarer til dine søgekriterier:

Ny gasledning mellem Nordsøen og Polen – og hvad nu? (23. januar 2018)
Store ledningsprojekter berører ofte mange lodsejere. Bliver du ramt så hold fast på, at gæsteprincippet skal fastholdes.

Ny lovstruktur med bedre retssikkerhed (15. december 2017)
Ekspertudvalg fremlægger forslag til ny lovstruktur på Miljø- og Fødevareministeriets område. Der er mange gode forslag i anbefalingerne, men forslaget om at lægge skovloven ind i en samlet natur- og biodiversitetslov kan vi ikke støtte.

Stormfaldsloven 1. behandlet i Folketinget (24. november 2017)
Samtlige partier i Folketinget udtrykte stor tilfredshed med lovforslaget, der også indeholder ændringer i stormflods- og oversvømmelsesordningen. Både Skovforeningen og embedsmænd blev rost for vedholdende indsats af Venstres ordfører, se videoklip.

Regeringen klar med forbedret stormfaldslov (15. november 2017)
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 14. november 2017 fremsat den længe ventede ændring af stormfaldsloven i Folketinget. Loven træder i kraft fra fremsættelsen.

Vi søger repræsentanter til lokale naturråd (18. oktober 2017)
Der skal nedsættes nye naturråd til at hjælpe med udpegningen af områder til et Grønt Danmarkskort. Medlemmer har mulighed for at repræsentere Skovforeningen - tilmeld dig inden d. 1. november 2017.

Lighed for loven eller…? (17. oktober 2017)
Forslag til ny lov vil indføre en uacceptabel forskelsbehandling mellem offentlige og private ejere.

Nu justeres Natura 2000-områdernes grænser (25. september 2017)
Der vil formentlig blive udpeget lidt flere arealer med naturtyperne ”bøg på muld” og ”ege-blandskov”. Lederen fra Skoven 9, 2017.

Ny betalingsordning til urørt skov (22. juni 2017)
Fra 3. juli kan private skovejere søge om betaling til udlæg af urørt skov gennem en ny national betalingsordning.

Regional tilpasning af nye jagttider for kronvildt (7. februar 2017)
En ny forvaltningsplan vil indføre nye jagttider for kronvildt. Skovforeningen er utilfreds med planen, der vil betyde en markant indskrænkning af ejernes råderet.

Ændrede jagttider for kronvildt (22. december 2016)
Jagttiderne for kronvildt for foreslås ændret for en 3-årig periode med virkning fra efteråret 2017. Skovforeningen undrer sig over ministerens valg af forvaltningsmodel.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.