Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 218 poster der svarer til dine søgekriterier:

Møde mellem Skovforeningen og Miljøministeren (9. september 2014)
Regeringen fremlægger i efteråret Naturplan Danmark og et nationalt skovprogram. Skovforeningen understregede at naturindsatsen i skovene fortsat bør ske med langsigtede aftaler baseret på frivillighed, fleksibilitet, faglighed og økonomi.

Skriv ind til debatten om det Nationale Skovprogram (6. maj 2014)
Her er link til facebookdebatten om det nationale skovprogram og til oplæggene fra Naturstyrelsens tre temaworkshops til forberedelse af skovprogrammet.

Pressemeddelelse: Klimaministeriet misinformerer Folketinget (28. februar 2014)
I et svar til Folketinget påstår Klima- Energi- og Bygningsministeriet at råddent træ gavner klimaet. Det er noget vås.

Vandråd – Lodsejernes stemme i anden generations vandplaner (28. januar 2014)
Allerede inden at de første vandplaner er endeligt vedtaget er arbejdet med anden generation af vandplanerne så småt skudt i gang.

Stormene væltede 1,5 millioner m3 træ (20. december 2013)
Skovenes samlede økonomiske tab vurderes til 300 millioner kr. for de to stormfald i 2013.

Erhvervsministeren i samråd om stormfaldsloven (18. december 2013)
Samrådet var indkaldt for at afklare hvordan ordene ”landsdel” og ”område” skal fortolkes - i lyset af at Stormrådet i første omgang besluttede ikke at aktivere stormfaldsordningen efter stormfaldet 28. oktober.

TV om stormfaldet der er værre end først antaget (27. november 2013)
Se indslaget i TV2 Øst med skovfoged Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi, og direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening.

Nye tal: Skovforeningen beder Stormrådet ændre afvisning (21. november 2013)
Det opdaterede skøn over stormfaldet den 28. oktober er 470.000 m3. I de ramte områder (Sønderjylland, Sydfyn og Vestsjælland) er faldet mere end 1 års normalhugst. Skovforeningen beder derfor Stormrådet ændre sin afvisning.

Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet afviser stormfald (11. november 2013)
Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 landet over, vurderer Skovforeningen. Stormrådets afvisning af at aktivere forsikring og gentilplantningsordning er truffet på et forkert grundlag.

Læren fra den nye orkan (6. november 2013)
Det aktuelle stormfald peger på tre meningsløse regler i stormfaldsordningen. Blandt andet at ramte skove kan blive afskåret fra forsikringsdækning og gentilplantningsordning fordi naboerne ikke er ramt. Reglen bør fjernes.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.