Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 217 poster der svarer til dine søgekriterier:

Første forslag til Nationalpark på Sjælland i høring (23. oktober 2014)
Bor du i Lejre/Roskilde området er du måske berørt af det første forslag til en Nationalpark på Sjælland som blev sendt i høring i september. I de kommende uger afholdes tre borgermøder, hvor du kan stille spørgsmål.

De statslige vandplaner i supplerende høring (1. juli 2014)
Supplerende høring af de statslige vandhandleplaner på baggrund af 6.700 høringssvar og politiske beslutninger. Planerne forventes vedtaget til efteråret.

Ændring af vurderingsloven i høring (25. november 2013)
Skatteministeriet har sendt et forslag til ændring af vurderingsloven og tinglysningsloven i høring. Forslaget skal ses i lyset af Rigsrevisionens voldsomme kritik af SKATs håndtering af de offentlige vurderinger.

Skovforeningens høringssvar om brændeafgift (6. september 2013)
Lovforslaget opfylder ikke målsætningerne. Provenuet til staten bliver langt lavere end forudsat. Og forslaget vil have stribevis af negative konskvenser.

Forslag til brændeafgift i høring (14. august 2013)
Et udkast til forsyningssikkerhedsafgift, blandt andet på brænde, er nu i høring. Der foreslås en delvis fritagelse for sankebrænde, men det forhindrer ikke de mange negative konsekvenser en afgift på det øvrige brænde til private.

Vandplaner sendes i fornyet høring inden sommerferien (13. maj 2013)
Regeringen besluttede i sidste uge at sende alle de statslige vandplaner i en ny offentlig høring.

Natura 2000- handleplaner: Skovforeningens høringssvar (17. august 2012)
Skovforeningen har afgivet høringssvar for Natura 2000-handleplanerne

Høring af vandhandleplaner (12. juli 2012)
Langt de fleste kommuner har nu sendt deres vandhandleplaner i høring frem til ultimo august måned. Får de betydning for skovene? Find svaret her.

Natura 2000 - Handleplaner i offentlig høring (8. juni 2012)
Nu er Natura 2000-handleplanerne sendt i høring med frist d. 17. august. Ønsker du Skovforeningens hjælp beder vi dig henvende dig hurtigst muligt, så vi kan hjælpe alle bedst muligt.

Natura 2000 – De første handleplaner sendt i høring. (11. maj 2012)
Udkast til Natura 2000- og vandhandleplanerne er under udarbejdelse. Der vil ikke som for Natura 2000-planerne blive en fælles høringsperiode, da udarbejdelsen af handleplanerne for de lysåbne naturtyper og for vanddelen hører under kommuner.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vis alle  
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.